Update onderhandelingen cao NXP. English version below

Op 26 oktober 2023 sprak CNV met werkgever over de nieuwe cao. Werkgever en bonden lichtten hun voorstellen toe. Werkgever gaf aan dat ze volgende week hun voorstellenbrief met de medewerkers delen. CNV vraagt werkgever om voor 1 november 2023 een slag concreter te worden in hun voorstellen en zeker concreter te worden in hun loonbod, zodat CNV zich kan voorbereiden op de volgende onderhandelronde.

Vervolgafspraken zijn gemaakt. Op 15 november 2023 is er een technisch overleg om de diepte in te gaan op enkele onderwerpen. Daar staat kennisdeling en uitwisseling centraal. Dat zijn geen onderhandelingen. De volgende onderhandelronde is op 30 november 2023. Daarna is een eventuele volgende ronde op 8 december 2023.

Cao-online

Online kun je altijd je vragen stellen en reageren op de onderhandelingen of op elkaar. Online you can always ask questions of react at the negotiations or eachother. de cao-pagina

Mede namens CNV cao-kaderlid, Wouter van Went.

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 4782 6869
a.baselmans@cnvvakmensen.nl

ENGLISH VERSION

Update NXP collective labor agreement negotiations

On October 26th 2023, CNV spoke with employer about the new collective labor agreement. The employer and unions explained their proposals. Follow-up agreements have been made. There will be a technical meeting on November 15th 2023 to discuss some topics in depth. Knowledge sharing and exchange are central here, no negotiations. The next round of negotiations is on November 30th 2023. After that, a possible next round will take place on December 8th 2023.

The employer indicated that they will share their proposal letter with employees next week. CNV asks employer to become more concrete in their proposals and certainly more concrete in their wage offers before November 1st 2023, so that CNV can prepare for the next round of negotiations.

Also on behalf of CNV collective labor agreement executive member, Wouter van Went,

Arjan Baselmans
Negotiator CNV Vakmensen
M 06 4782 6869
a.baselmans@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error