Uitnodiging ledenvergadering VDL Nedcar

Gisteren spraken de vakbonden weer met VDL Nedcar over de aanpassingen in het sociaal plan. Graag lichten wij het proces en de inhoud van de besprekingen toe in een gezamenlijke ledenvergadering. Hierbij de uitnodiging daarvoor.

Beste leden,

Al geruime tijd lopen wij met elkaar een traject om te komen tot een verbeterd sociaal plan. Stakingen waren ervoor nodig om opnieuw aan tafel te kunnen.
Wij zijn op 22 mei opnieuw in gesprek geweest met VDL Nedcar en datgene wat daar besproken is, willen we met jullie delen en bespreken.

De gezamenlijke vakbonden nodigen jullie uit voor een ledenbijeenkomst op:

Donderdag 25 mei van 12.45 – 13.45 uur of 

Donderdag 25 mei van 15.45 – 16.45 uur.

Beide bijeenkomsten vinden plaats in:

Zalencentrum de Oase, Bachstraat 51, 6137 RX Sittard.


Wij hopen op constructieve bijeenkomsten en vinden het vooral belangrijk om de rust te bewaren om te komen tot een aangepast sociaal plan.

Graag willen we jullie vragen om je bewijs van lidmaatschap mee te brengen, zodat we daarop kunnen controleren mocht dat nodig zijn.

Mede namens de kaderleden,

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen