Uitnodiging Ledenvergadering Tata Steel

De aangekondigde reorganisatie van Tata Steel verloopt nog steeds erg onduidelijk. Op vele afdelingen worden vanuit management teams wel plannetjes besproken maar deze worden niet gekoppeld aan voorgenomen besluiten c.q. formele adviesaanvragen. Deze zijn wel nodig voor Vakbonden en COR om onze mening te kunnen vormen. Vanwege de onrust in het bedrijf gaat CNV Vakmensen een ledenvergadering organiseren. Deze ledenvergadering vindt plaats op maandag 11 december om 14.15

Invulling reorganisatieplannen per afdeling
CNV Vakmensen is tot nu toe alleen op hoofdlijnen op 13 november jl. door Tata Steel op de hoogte gebracht over de voorgenomen plannen om van 800 collega’s afscheid te nemen. We hadden als CNV verwacht daarna veel sneller over de inhoud te kunnen praten. Helaas kiest Tata Steel ervoor om eerst per afdeling voorgenomen plannen te delen. Dit leidt tot een behoorlijke chaos op de werkvloer omdat de samenhang ontbreekt en er geen formele adviesaanvragen zijn. Het lijkt er zelfs op dat hier en daar al uitvoering wordt gegeven aan de plannen terwijl dit niet mag. Tot nader order geldt sowieso het in de cao opgenomen werkgelegenheidspact. Daarnaast is het idee van Tata Steel om bepaald werk uit te besteden wat CNV Vakmensen betreft een absolute no-go.

CNV Vakmensen spreekt zorgen uit
We hebben onze grote zorgen en teleurstelling over het proces en de inhoud van deze reorganisatie inmiddels richting Tata Steel uitgesproken. Tot nu toe zien we echter geen daadkracht in het tegemoet komen aan onze grieven. Pas op 18 en 20 december staan gesprekken tussen vakbonden en werkgever Tata Steel gepland.

Ledenvergadering
Het is erg belangrijk om als CNV Vakmensen een zeer scherp beeld te hebben van de situatie op de werkvloer. We kunnen zorgen, vragen en onduidelijkheden in algemene zin overbrengen aan de werkgever. Ook kunnen we deze signalen goed gebruiken om onze acties richting de werkgever in de latere stadia in dit reorganisatieproces te bepalen. We houden daarom een ledenvergadering waarvoor we jullie van harte uitnodigen.

Locatie: bedrijfsverzamelgebouw “IJzersterk”
Datum: Maandag 11 december 2023
Tijdstip: 14.15 tot uiterlijk 16 uur.
Adres: CNV kantoor, Grote Hout of Koningsweg 233 (1e verdieping), 1951 GR Velsen-Noord

CNV Helpdesk
Zoals gesteld mag Tata Steel op dit moment op geen enkele wijze uitvoering geven aan de plannen. Mocht je toch vragen hebben over je juridische positie neem dan contact op met onze helpdesk via 030-751 1007.
Ben je nog geen lid? Sluit je dan nu aan om ook goed geholpen te worden: Sluit je aan | Lid worden | CNV Vakmensen - Vakmensen | CNV Vakmensen

Vragen en/ of opmerkingen?
Bel of mail met CNV kaderlid Gerard Kuijper (06-12991426) of ondergetekende.
Je kunt ook kijken op onze CNV Tata Steel pagina: Cao Tata Steel / Sociale Eenheid IJmuiden | CNV Vakmensen - Metalektro | CNV Vakmensen

Marten Jukema
Vakbondsonderhandelaar
m.jukema@cnvvakmensen.nl
06-13204112

Stel hier je vraag

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error