Uitnodiging: Ampleon CNV-ledenbijeenkomst 15 februari 12.00 uur (English version below)

Graag spreken we je op 15 februari in de zaal Philippines om dan tot definitieve cao-voorstellen te komen.

Financiële informatie

Eerder gaven we aan dat we meer financiële informatie nodig hadden van werkgever om onze inzet te bepalen. In het cao-overleg van 22 januari ontvingen we meer informatie. Tijdens het overleg brachten we de zorgen over die onder de achterban leeft. 

Naast looptijd, cao-verhoging bespreken we ook graag andere onderwerpen, zoals de verlenging van het sociaal plan met jullie.

Graag tot de 15de en voor diegenen die carnaval vieren, goede carnaval!

P.s. de ondernemingsraad heeft twee vacatures, dus als je het interessant lijkt om hier als CNV-lid aan deel te nemen, neem dan gerust contact op met de ondernemingsraad.

Cao-pagina

Het hele cao-traject is online te volgen en je kunt bij alle fases meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen:

Cao Ampleon Netherlands | CNV Vakmensen - Metalektro | CNV Vakmensen

Invitation: Ampleon CNV members meeting February 15, 12 noon (English version below)

We would like to speak to you in the room Philippines on February 15 to make the collective labor agreement proposals final.

We previously indicated that we needed more financial information from the employer to determine our commitment. We received more information in the collective labor agreement meeting of January 22. During the consultation, we conveyed the concerns among CNV members.

In addition to the cla-term and collective labor agreement increases, we are also happy to discuss other topics, such as the extension of the social plan, with you.

See you on the 15th and for those who celebrate carnaval, happy carnaval!

P.s. The works council has two vacancies, so if you think it would be interesting to participate as a CNV member, please feel free to contact the works council.

Cla-page

For more information check our website for the cla-page:
Cao Ampleon Netherlands | CNV Vakmensen - Metalektro | CNV Vakmensen

Arjan Baselmans
M +31 6 4782 6869
a.baselmans@cnvvakmensen.nl

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error