Succesvolle acties Nexperia in augustus. Vervolg: ledenbijeenkomst 4 september 13.00 uur

English version below Het actiecomité en bonden organiseerden diverse acties in augustus. Na deze succesvolle acties spreken we graag met jou over het vervolg. Wat vindt jij dat nu de volgende stap moet zijn. We zien je graag maandag om 13.00 uur in zaal 4-9-2023FT7-01 of digitaal via de Teamslink onderaan de nieuwsbrief.

Waar staan we nu?

We stelden een ultimatum op tijdens een ¾ vergadering begin juli. Het staat leden met dit ultimatum namelijk vrij om acties of werkonderbrekingen te houden in afstemming met de bonden. Werkgever ging niet inhoudelijk in op de eisen van het ultimatum. Daarop hielden we diverse acties. Werkgever mailde op 13 juli onderstaande in reactie op het ultimatum ‘Mede in verband met de vakantieperiode reageert Nexperia uiterlijk eind augustus a.s. inhoudelijk op uw brief.’

Het is bijna eind augustus, dus deze inhoudelijke reactie van werkgever bespreken we maandag 4 september ook graag met jou. Stuur dit bericht door naar je collega(’s), zodat we met veel collega’s het vervolg kunnen bespreken.

De cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga naar jouw cao-pagina

English version 


Successful actions in August. Follow-up: members' meeting September 4, 1300 hrs
The action committee and unions organized various actions in August. After these successful actions, we would like to talk to you about the next steps. What do you think should be the next step? We look forward to seeing you on Monday at 1300 in room 4-9-2023FT7-01 or digitally via the teams link at the bottom of the newsletter.

Where are we standing right now?

We issued an ultimatum at a ¾ meeting in the beginning of July. With this ultimatum, members are free to hold actions or work interruptions in coordination with the unions. The employer did not substantively respond to the requirements of the ultimatum. We then held various actions. On July 13, the employer emailed the following in response to the ultimatum: 'Partly due to the holiday period, Nexperia will respond substantively to your letter no later than the end of August.'

We would also like to discuss this substantive response from the employer with you on Monday 4 September. Would you like to forward this message to your colleague(s), so that we can discuss the follow-up with many colleagues.

Klik hier voor het overleg

Click here to join the meeting

Arjan Baselmans
bestuurder CNV Vakmensen
E a.baselmans@cnvvakmensen.nl
M 06 4782 6869

heb

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error