Stemming sociaal plan TN Europe

25 april hebben jullie tijdens de ledenvergaderingen een toelichting gekregen op de laatste verbeterde versie van het sociaal plan.

Nu willen we weten of jullie wel of niet kunnen instemmen met deze versie. De volledige tekst vinden jullie in de bijlage.

Stemmen

Zoals eerder aangegeven kunnen jullie stemmen tot en met 5 mei. Dit kan via deze link.

Nicole Engmann-van Eijbergen
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 19 89
E  n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl

Downloads