Stemming Haffmans Pentair

Vanaf begin van het jaar 2021 zijn wij als vakbonden (FNV, De Unie en CNV Vakmensen) betrokken geweest bij het proces van de overgang van jullie arbeidsvoorwaardenreglement naar de cao Metalektro en de overgang naar pensioenfonds PME. In een aantal nieuwsbrieven hebben we jullie hiervan op de hoogte gehouden.

Onderhandingsresultaat

Inmiddels hebben we gezamenlijk met jullie werkgever en de Ondernemingsraad (OR) hierover een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit houdt in dat de afspraken zijn vastgelegd over de invulling van deze overgang naar de cao Metalektro en PME.
Wij hebben goede afspraken met jullie werkgever kunnen maken over o.a. toepassing van de seniorendagen van de cao, een afbouwregeling van de “oude” Haffmans-dagen, pensioen(premie), betaling door werkgever van premies IVA, WGA, SPAWW en doorbetaling tijdens ziekte.

In de personeelsbijeenkomst van afgelopen vrijdag is het onderhandelingsresultaat toegelicht. De presentatie van afgelopen vrijdag hebben jullie inmiddels van de werkgever ontvangen. Zoals in de bijeenkomst aangegeven, leggen wij als vakbonden dit resultaat met een positief stemadvies aan jullie voor.

Stemmen

Vanaf dit moment kun je je stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat. Dat kan door op deze link te klikken. Je kunt stemmen tot en met vrijdag 8 juli om 12.00 uur. Daarna zullen we jullie en jullie werkgever berichten over de uitslag van de stemming.

Mocht je nog een nadere toelichting wensen op bepaalde punten uit het onderhandelingsresultaat dan kun je contact opnemen met jullie werkgever, de OR-leden of de bestuurders van de vakbonden.


Mede namens Dirk van Gestel, De Unie en Mustafa Kirac, FNV.

Jeroen Bruinsma
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 3449 7279
E j.bruinsma@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error