Stem over het onderhandelingsresultaat voor het Sociaal Plan bij Accell

Vandaag hebben de vakbonden een uitgebreide toelichting gegeven op het onderhandelingsresultaat. Het woord is nu aan jullie – de leden van de vakbond. Jullie mogen je stem uitspreken voor of tegen het bereikte resultaat. ( je stem uitbrengen vind je verderop in deze nieuwsbrief)

Hoofdpunten uit het resultaat

Hierbij een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat;
  • Een ontslagvergoeding van 2,25 x de wettelijke transitievergoeding;
  • Een ‘outplacement budget’ van € 3.000,- voor begeleiding naar ander werk of het volgen van een opleiding;
  • Plaatsmakersregeling die het mogelijk maakt om vrijwillig plaats te maken voor een andere collega die boventallig is;
  • € 750,- voor financiële of juridische ondersteuning;
  • € 500,- aan vergoeding van de vakbondscontributie voor leden van de vakbond;
  • Looptijd van 3 jaar en financiële garantstelling vanuit Accell Group voor uitvoering van het sociaal plan óók in geval er sprake zou zijn van een faillissement van de fabriek.

Standpunt van de bestuurder

De situatie bij Accell is zorgelijk. In de afgelopen weken van onderhandelingen is het er ook niet bepaald beter op geworden. Jullie hebben natuurlijk ook alle berichten voorbij zien komen over de situatie en toekomst van het bedrijf. Hoewel je nog lang over kunt discussiëren over hoe Accell in deze benarde situatie is gekomen en wie daar schuld aan hebben, baart het mij als bestuurder wel zorgen. Ook met het oog op de achterblijvers, welke toekomst gaan zij tegemoet?

Naarmate de tijd vorderde en de berichtgeving rondom Accell steeds minder positief werd, ben ik het belang van een sociaal plan voor de langere duur steeds belangrijker gaan vinden. Natuurlijk moet er voor de 150 banen die nu verdwijnen goede afspraken worden gemaakt, maar eigenlijk vind ik dat dit ook moet voor de ruim 150 mensen die blijven.

Wij hebben in de laatste gesprekken daarom voorgesteld om het sociaal plan ook geldig te laten zijn voor de groep mensen die achterblijven. Bovendien hebben wij daarbij voorgesteld dat de Accell Group (de uiteindelijke moedermaatschappij waar Accell Heerenveen onder valt) garant staat voor de kosten. Ook en juist in het geval dat het toch misloopt met de fabriek in Heerenveen. Deze garantstelling is er uiteindelijk gekomen dat vind ik een belangrijke overwinning. 

Eindoordeel

Onze inzet was een fatsoenlijke ontslagvergoeding en voldoende aandacht voor de begeleiding naar een nieuwe baan, door het volgen van een opleiding of door ondersteuning in je zoektocht. Daarnaast wilden wij graag een plaatsmakersregeling opgenomen hebben én garanties afspreken voor de mensen die achterblijven en een onzekere toekomst tegemoet gaan.

Wat mij betreft hebben we er met dit resultaat het maximale uit weten te halen, zeker in deze omstandigheden. Alles overziend leg ik dit onderhandelingsresultaat daarom positief aan jullie voor.

Hoe verder

Jullie kunnen via de onderstaande link je stem uitbrengen. Dat stemmen kan tot vrijdag 22 maart 12.00 uur. Na dat moment maak ik de balans op.

KLIK HIER OM JE STEM UIT TE BRENGEN

Stemt de meerderheid vóór het sociaal plan dan is deze aangenomen. Stemt een meerderheid tegen dan zullen we op korte termijn opnieuw met elkaar moeten spreken om het vervolg te bepalen. Mocht je niet digitaal kunnen of willen stemmen dan kun je mij ook een mail sturen met jouw stem of telefonisch contact opnemen. Dat kan natuurlijk ook wanneer je nog vragen hebt of opmerkingen wilt plaatsen.

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
M: +31 6 1871 1343
a.williams@cnvvakmensen.nl

 

 

 

Downloads