Al het nieuws

Stand van zaken Stork

CNV Vakmensen en FNV Metaal hebben op vrijdag 19 november overlegd met de Stork -directie over een goed sociaal plan, regelingenboek en thuiswerkvergoeding. Hieronder lees je puntsgewijs de uitkomsten van het overleg.

Sociaal plan
Aanstaande verkoop van Stork leidt tot enige onzekerheid op de werkvloer. Fluor is namelijk een strategische partner geweest, die wilde vooral verdere groei. Daarvan kon Stork profiteren. Dat is nu onzeker. Zo weten we nog steeds niet wie Stork gaat overnemen en onder welke condities. We weten ook niet of er dan veel of weinig overlap zal zijn, in elk geval in Nederland en Europa, minder overlap is namelijk gunstig voor de werkgelegenheid in Nederland en in Europa. Zo weten we ook niet of de arbeidsvoorwaarden en pensioenen hetzelfde zal blijven of niet en dat geldt ook voor het hoofdkantoor in Nederland. Of de nieuwe koper(s) een stabiele en operationele basis kunnen creëren voor de strategische plannen en organisatieontwikkeling van Stork weten we ook niet en dat maakt de toekomst een beetje onzeker. Op grond hiervan hebben we nogmaals gepleit voor een goed sociaal plan.

Stork vindt een sociaal plan niet nodig omdat het nu iets beter gaat met het bedrijf (en dus geen reorganisatieplannen) en bovendien vindt men onderhandelingen over een sociaal plan een verkeerd signaal, gelet op de overname gesprekken die momenteel gevoerd worden met Fluor door een aantal partijen over de toekomst van Stork. Onderhandelingen over een nieuw sociaal plan zou namelijk de suggestie wekken dat Stork weer zou reorganiseren en dat wil men dus niet. Vakbonden delen deze mening niet. Want, als je een bedrijf verkoopt aan een externe partij, is de kans groot dat er een zeker mate van verandering in de strategie of bedrijfsvoering van het bedrijf zal plaatsvinden. En dat kan weer gevolgen hebben voor werkgelegenheid en dat willen we natuurlijk niet. Anders gebeuren er ongelukken. Daarom praten we op vrijdag 3 december aanstaande hier verder over.

Regelingenboek
Stork staat wel open voor de verbetering van het regelingenboek, maar dit mag niet leiden tot extra kosten. Behalve de consignatietoeslag van de lagere functiegroepen iets verhogen met het bedrag wat nog over is in het APR – potje. Het gaat hier om een bedrag van 50k en de toezegging is dat dit besteed gaat worden aan de verbetering van het regelingenboek. Dat is positief! Stork zou verder geen ruimte hebben voor verbeteringen in financiële zin. Dit was ander halfjaar geleden ook het geval en op deze manier kunnen we helemaal geen echte verbeteringen meer afspreken in het regelingenboek en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zo zijn de energiekosten explosief gestegen en inflatie loopt op. Dat betekent op z’n minst dat de reisuren- en reiskostenvergoeding omhoog moet en de vaste bedragen in het regelingenboek geïndexeerd moeten worden.

Want, de werkgevers veroorzaken hoge inflatie (=daling van koopkracht) door steeds meer hogere prijzen voor hun producten en diensten te vragen. En dat leidt tot hoge inflatie. Nu  hoogste inflatie van de afgelopen 20 jaar.

Thuiswerkvergoeding
Een van de meest overduidelijke voordelen van thuiswerken is het feit dat veel werknemers aanmerkelijk minder stress ervaren. Files hoeven niet elke dag doorstaan te worden en werknemers geven aan makkelijker een balans tussen hun werk en privéleven te vinden. Bovendien zijn ze productiever (geen reistijden) en gezonder dan voor de corona. Voordelen voor de werkgever:

  • Flexibiliteit van werknemers en de organisatie als geheel
  • Efficiënte inzet van werknemers
  • Hogere productiviteit
  • Betere balans werk-privé: geeft hoger gevoel van gezondheid en welzijn
  • Minder kosten voor kantoorruimte door het invoeren van flexplekken
  • Minder reiskosten
  • Lagere kosten voor energie
  • Lager ziekteverzuim

Desondanks wil Stork niet meer dan 2,-EURO per dag vergoeden… terwijl thuiswerken alleen maar grote voordelen heeft voor de werkgever.  

Hoe nu verder?
Wij vragen niet te veel: ook jullie kosten zullen de komende maanden stevig gaan stijgen door de oplopende kosten van brandstof voor je woon/werkverkeer of energiekosten in geval van thuiswerken.
Op vrijdag 3 december praten we verder met Stork en dan verwachten wij een betere reactie op onze voorstellen. Wordt vervolgd!

Heb je vragen dan wel opmerkingen, laat het mij weten.

Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen.nl