Stand van zaken en voortuitblik NXP

De afgelopen periode is er weer veelvuldig contact geweest met (kader)leden, werkgever en de ondernemingsraad. Via deze contacten proberen we ervoor te zorgen dat NXP een fijne werkplek is en blijft met goede arbeidsvoorwaarden. En English version is included.

Dit bericht is bedoeld om je bij te praten over wat er is gebeurd de afgelopen periode en je op de hoogte te houden van wat er de komende tijd allemaal op de agenda staat.

De afgelopen periode: ledenbijeenkomst 

We hielden een ledenbijeenkomst en daar spraken we met elkaar over de onderwerpen die jullie van belang vinden in de nieuwe cao. Enkele onderwerpen die we bespraken zijn: de loonsverhoging, thuiswerken (en compensatie), winstdelingsregeling, inkomen (top)managers versus inkomen medewerkers, reiskosten, generatiepact, de bonusregeling en betaald verlof.
Vervolg: met de kadergroep nemen we jullie inbreng mee in de voorstellenbrief met daarin onze concrete inzet voor de cao-onderhandelingen.

Enquête thuiswerken

Met werkgever bespraken we de uitkomsten van de enquête over het thuiswerken die CNV uitzette onder de medewerkers. De enquête is door 151 medewerkers ingevuld en vormt daarmee een goede basis om ook in de cao-gesprekken te gebruiken. De samenvatting van de resultaten vind je in de bijlage. Na de zomervakantie zal blijken of werkgever een of meerdere suggesties die jullie aandroegen in de enquête omarmt. Wordt vervolgd.

Overleg met de ondernemingsraad

Met de ondernemingsraad spraken we af dat we elk kwartaal met elkaar spreken over de actuele onderwerpen. In het laatste overleg stond de cao centraal. Bonden lichtten toe welke cao-onderwerpen de leden van belang vinden in de komende cao-gesprekken.

Na de zomervakantie

 • 7 september: kaderledenoverleg met als hoofdonderwerp de voorstellenbrief voor de cao
 • 8 september: overleg met de ondernemingsraad
 • 15 september: eerste cao-overleg
 • 6 oktober: tweede cao-overleg
 • 13 oktober: kaderledenoverleg
 • 19 oktober: cao-overleg met de intentie van alle partijen om dan een cao-resultaat te bereiken.
 • In de weken na 19 oktober: cao-resultaat voorleggen/bespreken met de leden

Kadergroep

Als je kennis wilt komen maken en het je misschien ook leuk lijkt om een keer per maand over de actuele onderwerpen met collega’s te spreken in de kadergroep, stuur mij dan een e-mail, bel of spreek één van de CNV-kaderleden aan. Genoeg in de planning, eerst even vakantie. Als je ook nog op vakantie gaat, fijne vakantie! Tot in september.
Hou ook de cao-pagina in de gaten: Cao NXP | CNV Vakmensen

Mede namens Wouter van Went, CNV cao-onderhandelingskaderlid,
Arjan Baselmans, bestuurder CNV Vakmensen
a.baselmans@cnvvakmensen.nl 
______________________________________________________________________________

English version

The last period there was al lot of contact between CNV, the works council and the employer. By keeping in touch we try to make sure NXP stays a nice place to work with good cla-arrangements. This writing is meant to tell you what has happened the last period and what is going to happen in the near future.

Last period
We held a CNV membersmeeting. We talked about the upcoming cla and the topics of which you think are important in the cla. Topics we talked about are: wage increase, working from home and compensation, profitshare arrangement, the income of the management in relation to the income of the employers, travelcosts, generationpact, the bonus arrangement, and paid leave. 
Next: with the Kader group we will discuss your input and write a letter with our/your proposals for the cla-negotiations.

Survey working from home
With the employer we discussed the result of the survey. 151 employees filled in the survey. This makes this survey a good survey to talk about in the cla negotiations. To be continued.

Meetings with the works council
We agreed with the works council that we will talk every 3 months with each other. The last meeting the cla was the main topic.

After the summerbreak
 • 7 sept CNV kadermember meeting. Main topic: cla
 • 8 sept meeting with the works council
 • 15 sept first cla negotiations
 • 6 oct second cla negotiations
 • 13 oct Kader members meeting
 • 19 oct cla negotiations with the intention of both parties to reach an agreement
 • After 19th of oct discuss the agreement with the CNV member

If you would like to get acquainted and you might also like to discuss current topics with colleagues in the management group once a month, please send me an e-mail, call or speak to one of the members of the CNV Kader group. Enough of the planning now: first a holiday. If you're also going on vacation, have a great vacation! See you in September. Also, keep an eye on the cla-page: Cao NXP | CNV Vakmensen

On behalf of Wouter van Went, member of the CNV Kader group,
Arjan Baselmans, negotiator CNV / a.baselmans@cnvvakmensen.nl  

Downloads