Stakingsoproep VDL Nedcar

Gisteren, 25 mei 2023, is er op de ledenvergaderingen nagenoeg unaniem aangegeven dat het resultaat van de onderhandelingen afgelopen maandag absoluut onvoldoende is voor een aangepast sociaal plan. Dit betekent dat de opschorting van de stakingen is herroepen en dat wij VDL Nedcar officieel hebben laten weten de opschorting in te trekken en onze leden weer op te roepen voor acties en/of stakingen. Dit is door alle betrokken vakbonden gedaan. Wij starten met een 24-uursstaking zoals besproken in de ledenvergaderingen.
Beste leden, werknemers van VDL Nedcar,

Wij roepen jullie op voor een 24-uurs staking op 
dinsdag 30 mei 2023.

Waar: Markt in Holtum tussen 09.00 – 10.30 uur.
Je kunt je registreren als staker als je dienst begint op dinsdag 30 mei (tussen 00.00 uur en 24.00 uur).

Wij registreren de stakers op de Markt in Holtum tussen 09.00 - 10.30 uur. Je kunt je stakingsformulier inleveren bij de CNV-tent.
Het stakingsformulier vind je in de bijlage bij deze stakingsoproep. Voor vragen en/of hulp bij het invullen van het formulier zijn ondergetekende en enkele kaderleden aanwezig.

Voor algemene vragen kun je ook terecht bij:
Actiecentrum, bereikbaar op telefoonnummer: 030 75 11 450 of via actie@cnvvakmensen.nl

We zien elkaar dinsdag!

Mede namens de kaderleden,

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen
T.: 06 3449 7279
E.: j.bruinsma@cnvvakmensen.nl 

Downloads