Sociaal plan S.I.T. Controls, update na 1e ronde

Woensdagochtend (29 november) hebben we voor het eerst gesproken over de invulling van het Sociaal Plan. We gaan hier geen inhoudelijk verslag doen van wat de meningen en standpunten zijn op wat we hebben besproken, maar willen graag laten weten hoe het overleg is verlopen.

Thermometer

Het was een goed gesprek in een goede sfeer waarbij we, zoals dat zo mooi heet: de thermometer er ingestoken hebben. Aftasten wat de wensen en verwachtingen zijn en we hebben de zaken die jullie belangrijk vinden in de week gelegd.

Wensen

We hebben alle wensen de bij de personeelsbijeenkomst naar boven kwamen, bij jullie werkgever op tafel gelegd. Naast de speerpunten, outplacement, opleiding en beëindigingsvergoeding, ook de wens van het personeel om een duidelijke einddatum van het dienstverband vast te stellen. In het verlengde daarvan de mogelijkheid om op vrijwillige basis daarvan af te kunnen wijken. Verder de zorg voor werknemers met een arbeidsbeperking, en de overbrugging van de periode tot pensioen voor oudere werknemers die kort voor de AOW gerechtigde leeftijd zitten.

Huiswerk

Wanneer het gaat om concrete invulling van de besproken onderwerpen is er nog wat huiswerk nodig om te becijferen wat de consequenties zijn van wat je wilt afspreken. Vergelijk het maar met de doorrekening van de plannen van politieke partijen. Wat wil je bereiken en wat kost het vervolgens. De grote vraag die bepalend is: wat is de hoogte van het budget dat S.I.T. Controls beschikbaar wil stellen voor een goed Sociaal Plan om de gevolgen voor betrokken personeel te verzachten.  

Hoe verder

De tweede ronde staat gepland op aankomende dinsdag 5 december. Daar gaan we proberen concrete afspraken te maken over de onderwerpen die in de week gelegd zijn. Dan zal er ook meer duidelijkheid zijn over de financiële mogelijkheden en financiële consequenties van bepaalde keuzes die we maken.

We hebben in een open en goede sfeer onderhandeld en we hebben de hoop en verwachting dat dat ook voor de komende overleggen het geval zal zijn. Na 5 december doen we weer verslag en zoals al eerder gezegd zal een resultaat altijd ter instemming aan de leden worden voorgelegd.

Tristan Westra
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 4845 6854
E t.westra@cnvvakmensen.nl

Stijn Duursma
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 8191 9555
E s.duursma@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error