Al het nieuws

SER stelt vakbonden in het gelijk met uitspraak in zaak Sparck

Vandaag ontvingen wij – nadat de zaak een aantal keren was uitgesteld - van de SER in Den Haag de uitspraak op de klacht bij de geschillencommissie.

De uitspraak van de SER stellen vakbonden in het gelijk.

Wij waren als vakbonden van mening dat Sparck in strijd heeft gehandeld met de SER-Fusie gedragsregels door vakbonden te laat op de hoogte te stellen van de voorgenomen fusie (verkoop van de aandelen). Hierdoor konden de vakbonden niet vooraf met de werknemers in gesprek over de fusie en over de te verwachten gevolgen en stonden we voor een voldongen feit. Terwijl de SER Fusiegedragscode in Nederland stelt dat werknemersorganisaties vroegtijdig betrokken moeten worden bij een fusie, juist zodat zij invloed kunnen uitoefenen op beslissingen. Niet omdat vakbonden de waarheid in pacht hebben, maar omdat we in samenspraak met onze leden de stem van de werknemers bij een fusie kunnen laten horen. Een fusie, een verkoop of een reorganisatie gaat immers om jullie baan en baanzekerheid en níet alleen om de winst die aandeelhouders maken bij de verkoop van een bedrijf.  Zoals jullie weten vond Sparck dat zij vakbonden wél tijdig had geïnformeerd.

Komt een einde aan het verschil van inzicht
Helaas bleef er een verschil van inzicht over de vraag of vakbonden tijdig betrokken hadden moeten worden bij de overnames. Daar maakt de uitspraak van de SER een einde aan. De SER stelt de vakbonden in het gelijk en zegt dat het handelen van Sparck ernstig is en dat zij te laat de vakbonden hebben geïnformeerd.

Hoe gaat het nu verder
Het is jammer dat deze uitspraak nodig was. Wij verwachten dat Sparck in de toekomst wel ruimte laat voor de stem en het oordeel van de werknemers. En zich in het vervolg houd aan de wet en regelgeving. Jullie zijn het hart van het bedrijf. Jullie de ruimte geven je stem te laten horen is dan toch wel het minste wat je kunt doen.

Uitnodiging voor een bak koffie
Vorige week kregen wij de uitnodiging van de directie om een kop koffie te drinken. Dat gaan we doen. Namelijk aanstaande woensdag 8 december. Na dit gesprek komen wij weer bij jullie in de lucht.

Tristan Westra
Telefoon 030 – 7511570 (secretariaat)
Mobiel 06-48456854
E-mail t.westra@cnvvakmensen.nl 

Downloads