Reorganisatie Tata Steel stand van zaken

De klap van het mega verlies van 800 arbeidsplaatsen dendert door op de werkvloer. Ondanks dat er nog geen adviesaanvragen zijn worden op diverse afdelingen de voorgenomen ideeën met de collega’s gedeeld. Dit leidt tot veel onrust. CNV Vakmensen is inmiddels op hoofdlijnen geïnformeerd over de financiële positie van het bedrijf. Er is echter nog geen afspraak met Tata Steel om als vakbonden door te praten over de opvang van de sociale gevolgen voor de werknemers die geraakt zullen worden.

Aparte procedure reorganisatie
Tata Steel lijkt ervoor gekozen te hebben om de aangekondigde reorganisatie in stappen te zetten. Vanuit de directie is een target gesteld (800 werknemers minder) dat vervolgens moet worden uitgewerkt in plannen per afdeling/ MT. Dit levert situaties op waarbij sommige afdelingen al vrij concreet weten wat de ideeën zijn terwijl andere afdelingen voorlopig nog (half) in het duister tasten. Dit leidt tot veel onrust waarbij ongelijke situaties op de loer liggen. Collega’s waarbij de dreiging van baanverlies het groots of concreets is kunnen ook als eerste op zoek naar geschikte andere functies binnen het bedrijf. CNV Vakmensen heeft inmiddels bij de HR directie aangegeven veel vraagtekens te zetten bij het proces en uitvoering tot nu toe.

Koppeling reorganisatie met Groen Staal is onzin
Tata Steel heeft in zijn communicatie over de reorganisatie een koppeling gelegd met de kosten die gemoeid zijn met de transformatie van het bedrijf naar een ‘groene’ staalfabriek. Dit is echter flinke onzin. De ware reden van deze reorganisatie is de enorm gedaalde staalprijs, de flink gestegen prijzen van energie, gas, netwerk en grondstoffen. Daarnaast helpt het ook niet dat vele projecten uitlopen, niet- of half succesvol zijn en er dus vele extra kosten worden gemaakt. Dat er (fors) geld nodig is voor transformatie naar Groen Staal is absoluut een feit maar staat volgens CNV Vakmensen los van de huidige financiële huishouding.

Werkgelegenheidspact is geldig
Zoals bekend heeft Tata Steel een werkgelegenheidspact (wgp) gesloten mat de vakbonden. Dit houdt in dat voor iedereen die zijn baan verliest op een andere plek binnen Tata Steel werk dient te zijn. Mocht dit wgp in deze situatie niet voldoende zijn dan dient Tata Steel aan te tonen aan vakbonden dat er een andere oplossing, zoals een Sociaal Plan, noodzakelijk is. CNV Vakmensen en andere vakbonden hebben echter nog geen uitnodiging ontvangen hiervoor. Zolang de plannen van Tata Steel nog niet concreet zijn zullen we dit gesprek ook nog niet aangaan. CNV Vakmensen wil eerst weten waar we exact aan toe zijn.

Mening van Centrale Ondernemings Raad en vakbonden gelijk
Ook de COR maakt zich ernstig zorgen over de voorgenomen maatregelen en het proces dat wordt gevolgd. Dit hebben zij CEO Hans van den Berg ook schriftelijk laten weten. In dit soort dreigende situaties is het van het grootste belang dat COR en vakbonden in nauw contact met elkaar staan. Zolang de plannen van Tata Steel voorgenomen zijn, en dus nog niet nader besproken, mag op geen enkele wijze uitvoering worden gegeven aan deze plannen. De COR beoordeelt de adviesaanvragen op nut en noodzaak, de vakbonden gaan over de sociale gevolgen voor de medewerkers.

Hoe nu verder?
De grote vraag is wanneer Tata Steel over de brug komt met uitgewerkte plannen. Als dit eenmaal zo ver is, zal CNV Vakmensen jullie zo snel mogelijk informeren over de dan ontstane situatie. Tata Steel heeft tijdens de aankondiging van de voorgenomen plannen een planning op hoofdlijnen gedeeld. Of deze planning klopt zal moeten blijken. CNV Vakmensen gaat voor zorgvuldigheid in plaats van snelheid.

Onzekerheid
Het is ontzettend vervelend en naar om als medewerker in een onzekere situatie te zitten over het mogelijk verlies van je baan. Zoals gesteld mag Tata Steel geen uitvoering geven aan de plannen. Mocht je toch vragen hebben over je juridische positie neem dan contact op met onze helpdesk via 030-751 1007.

Ben je nog geen lid? Sluit je dan nu aan om ook goed geholpen te worden: Sluit je aan | Lid worden | CNV Vakmensen - Vakmensen | CNV Vakmensen

Vragen en/ of opmerkingen?
Bel of mail met CNV kaderlid Gerard Kuijper (06-12991426) of ondergetekende.

Je kunt ook kijken op onze CNV Tata Steel pagina: Cao Tata Steel / Sociale Eenheid IJmuiden | CNV Vakmensen - Metalektro | CNV Vakmensen

Marten Jukema
Vakbondsonderhandelaar
m.jukema@cnvvakmensen.nl
06-13204112

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error