Reactie CNV Vakmensen en FNV op aangepast voorstel roosterwijziging DWI

De vakbonden hebben vandaag een reactie gestuurd naar jullie werkgever naar aanleiding van het gisteren aan jullie en ons gestuurde aangepaste voorstel voor een roosterwijziging in de DWI. De reactie van de vakbonden kunnen jullie lezen in deze nieuwsbrief. Nogmaals de vakbondsleden van CNV Vakmensen en FNV moeten instemmen met de roosterwijziging voordat Trivium deze kan doorvoeren. Op dit moment lijkt het erop dat Trivium dit graag willen forceren, door de rol van de vakbonden en ondernemingsraad over te nemen.

Inhoudelijke reactie van de vakbonden op het door Trivium aangepaste voorstel voor een roosterwijziging in de DWI

Beste Robin en Robert,

Naar aanleiding van het aangepaste voorstel voor een 5-ploegenregeling in de DWI sturen wij jullie een reactie op het voorstel. Wij zijn blij dat Trivium voor alle medewerkers die financieel worden geraakt door deze aanpassing dezelfde afbouwregelingen toepast. Helaas wordt hiermee niet de structurele achteruitgang van ongeveer €500,- per maand voor bijna alle medewerkers op wat voor manier dan ook gecompenseerd.

 Daarnaast zijn wij verbaasd dat jullie aan de medewerkers aanbieden om deze achteruitgang in loon te compenseren door 12 dagen extra per jaar te gaan werken. Het 5-ploegenrooster is een voltijd rooster, waarin 33,6 uur de voltijd arbeidsduur per week is. In onze optiek kent de cao een duidelijke bepaling over overwerk. Overwerk kan alleen bij calamiteiten worden uitgevoerd. Dit voorstel vinden wij in strijd met de cao Metalektro en kunnen wij niet voorleggen aan onze leden. Daarnaast werken mensen al voltijd in een 5-ploegendienst, wat per definitie al zwaar is. Om mensen ook nog te vragen om extra te werken om de achteruitgang in loon te compenseren vinden wij schandalig.   

 Bovenstaande, als ook de interne memo over het voorstel en het niet inlichten van de ondernemingsraad, heeft bij ons geen vertrouwen gewekt in een goede afloop. Daarnaast zijn de betrokken medewerkers waarbij een verandering in hun afbouwregeling plaatsvindt niet op de hoogte gesteld van de financiële consequenties die dit voor hen heeft. Zij kunnen pas hun mening geven en vragen stellen als ze weten wat dit voorstel financieel voor hen betekent. 

 Gezien het feit dat een deel van het aangepaste voorstel wat ons betreft niet acceptabel is en de wijziging in de persoonlijke situatie niet bekend is bij de betrokken medewerkers kunnen wij het zoals het er nu ligt niet in stemming brengen bij onze leden. Wij zullen onze leden daarover ook informeren met een kopie van deze brief.

 Mochten jullie het voorstel nog willen aanpassen en de individuele medewerkers nog op de hoogte stellen van de gewijzigde situatie dan zullen wij na overleg met onze leden binnen 14 dagen na ontvangst reageren op het aangepaste voorstel.

Mochten jullie vragen hebben over de reactie van de vakbonden, dan hoor ik dat graag. 

Mede namens Saraya van der Geer,

Nicole Engmann- van Eijbergen 
Bestuurder CNV Vakmensen
T. 06 5160 1989 
E. n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl

 

 

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error