Periodiek gesprek met Brush NL

Op 17 oktober hebben Brush NL (dhr Mokhtari) en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Metaal en RMU een gesprek gehad over de huidige en toekomstige situatie van Brush NL en over de plannen van Baker Hughes. Daarnaast is gesproken over de toekomstige arbeidsvoorwaarden en de medezeggenschap. Lees verder voor het vervolg van de nieuwsbrief.

Stand van zaken
Voor wat betreft de organisatie is het duidelijk dat er een nieuwe structuur binnen Brush is/wordt aangebracht. Er is geen locatieverantwoordelijkheid meer, maar er wordt gewerkt middels productverantwoordelijkheid. Zo wordt ook de structuur ingericht. Dat betekent dat de 4-pool generatoren volledig onder de verantwoording van dhr. Mokhtari vallen, inclusief een eigen verkoper. Voor de services wordt er nog gezocht naar een nieuwe verantwoordelijke. Maar alle mensen die nu vanuit Capelle aan den IJssel werken, blijven arbeidsvoorwaardelijk onder dhr. Mokhtari vallen. De ontwikkeling van eigen 4-pool synchrone motoren lijkt ook steeds meer vorm te krijgen, en zal daadwerkelijk een nieuw product voor jullie worden.

Het huurcontract is inmiddels ook verlengd, zodat de directe zorg of men wel door wilde met de organisatie iets verminderd is. Wel is door Baker Hughes aangegeven dat zij meer integratie willen van hun Nederlandse bedrijven. Wat dit gaat betekenen zullen we moeten achterhalen.

Arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap
Maar wat betekent dit voor de arbeidsvoorwaarden? Op dit moment vallen jullie onder de cao Metalektro en jullie pensioenen worden opgebouwd bij PME. De vakbonden zien op dit moment ook geen aanleiding om te verwachten dat dit op korte termijn zou veranderen. We merken wel dat er veel gebeurt achter de schermen.Wij roepen daarom de leden ook op om, op het moment dat zij merken dat er wel degelijk gewerkt wordt aan veranderingen van de arbeidsvoorwaarden, zich te melden bij 1 van de kaderleden, of je vakbondsbestuurder.  

Medezeggenschap
Met dhr. Mokhtari hebben wij ook gesproken over de medezeggenschap binnen Brush. Wat ons betreft houden wij ook hier, samen met de kaderleden, een vinger aan de pols om te zorgen dat goede en volwaardige medezeggenschap geborgd wordt/is binnen Brush en/of Baker Hughes.

Het volgende overleg tussen de vakorganisaties en dhr. Mokhtari zal eind november gepland worden. Als jullie vragen, opmerkingen of zorgen hebben, laat het een van de kaderleden of vakbondsbestuurders dan vooral weten.

Namens CNV Vakmensen,

Kees Tijm (kaderlid)
en
Diana Kraan
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl