Pensioenbijeenkomsten Philips Nederland BV, Signify en Philips DA

Allereerst excuses voor de late uitnodiging. De gezamenlijke vakbonden CNV Vakmensen, FNV Metaal, De Unie en VHP2 zijn bezig met gesprekken met de werkgevers Philips en Signify om te kijken hoe een pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel eruit zou moeten komen te zien. Jullie als leden, zullen daarin straks uiteindelijk het laatste woord hebben.

Ook al is er nog veel onduidelijk, immers de wet ligt nog ter behandeling in de Tweede Kamer, willen we jullie alvast informeren over de contouren van de (on)mogelijkheden in het nieuwe stelsel. Maar ook over risico's en valkuilen. Hiertoe organiseren wij een drietal leden bijeenkomsten.

Dinsdag 4 oktober:
Van de Valk Eindhoven
Aalsterweg 322
Aanvang: 19.30 uur
Einde: 22.00 uur


Woensdag 5 oktober:
Van de Valk Drachten
Lavendelheide 4
Aanvang: 19.30 uur
Einde: 22.00 uur


Maandag 10 oktober:
Digitale bijeenkomst via Teams
Aanvang 19.30 uur
Einde: 22.00 uur
Voor deze digitale bijeenkomst is het nodig om je bij je eigen vakbond aan te melden, zodat je de deelnamelink ook toegestuurd krijgt. Aanmelden kan via: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

De pensioenadviseur van de vakbonden, Erwin Bosman, zal de bijeenkomsten inhoudelijk verzorgen middels een presentatie en natuurlijk een vragenrondje.

 

Arjan Huizinga
bestuurder CNV Vakmensen