Opschorten acties bij VDL Nedcar

Na de wilde stakingen van vorige week, is het inmiddels de 4e dag dat wij als vakbonden jullie oproepen het werk neer te leggen. Gisteren heeft er informeel overleg met de directie plaats gevonden met als resultaat dat wij jullie oproepen morgen het werk te hervatten.

Beste leden/werknemers van VDL Nedcar,

Na de wilde stakingen bij VDL Nedcar en de stakingen die wij als vakbonden hebben uitgeroepen vanaf maandag 8 mei en de dagen die daarop volgden, heeft er gisteren uiteindelijk informeel overleg plaatsgevonden tussen de vakbonden en de directie van VDL Nedcar. Ook dit keer weer een bemiddelende rol voor oud Minister Aart Jan de Geus. Het informele overleg dat op woensdag 10 mei tot diep in de avond heeft plaatsgevonden, heeft er bij de vakbondsbestuurders en de onderhandelingsdelegatie van kaderleden toe geleid dat wij een redelijk goed gevoel hebben bij het vervolgen van een formele onderhandelingsronde. Dat wil dus zeggen dat wij redelijk wat vertrouwen hebben dat we ‘ergens’ uit kunnen komen.

Dat formele overleg zal z.s.m. plaatsvinden. Daarbij zijn ook de kaderleden van de onderhandelingsdelegatie aanwezig. Omdat we weer formeel aan tafel gaan, dienen wij de stakingen formeel op te schorten.

Wij roepen jullie dus op om het werk te hervatten vanaf vrijdag 12 mei 2023

Als wij tot een onderhandelingsresultaat komen dan leggen wij dat eerst aan de leden van de vakbonden voor. De leden bepalen uiteindelijk of we een deal hebben of niet. Het kan ook zijn dat we eerst alles nog goed gaan uitwerken en de ledenvergaderingen gaan voorbereiden.
Wij willen jullie namelijk goed informeren en meenemen in de besluitvorming.

Dus onze oproep is om a.s. vrijdag je normale dienstrooster weer op te pakken. Als de leden uiteindelijk het eventueel te bereiken resultaat niet accepteren hebben we een nieuwe situatie die we dan ook weer met jullie gaan bespreken.

We houden jullie op de hoogte van het vervolg.


Mede namens Will Kroonen en Frank Lasomer en de kadergroep van CNV Vakmensen

Met  vriendelijke groeten,

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error