Onderhandelingen cao NXP

Op 8 november stonden we met een groep CNV kaderleden voor de poort om het signaal af te geven aan NXP dat de medewerkers recht hebben op goede cao-afspraken. CNV Vakmensen kon werkgever op 9 november tijdens de cao-onderhandelingen bewegen tot enkele kleine stappen. Op 18 november spreken we verder met elkaar. You will find the English version below this newsletter.

Enkele belangrijke cao-punten die op tafel liggen

  • NXP biedt 7% per 01-01-2023. Looptijd één jaar met een harde bodem van €2600 van je bruto basissalaris. Als je op basis van dit salaris minder dan €2600 loonsverhoging ontvangt, wordt het bedrag onder de €2600 aangevuld tot €2600.
  • CNV zet in op dubbele cijfers wat loon betreft, bij een looptijd van één jaar.
  • NXP biedt 2% hogere on target bonus voor medewerkers tot G3.
  • CNV wil dat er ook oog is voor de bonus van de middengroep.
  • Daarnaast wil CNV graag een eenmalige uitkering. Door de gunstige dollar-euro koers en de zeer goede resultaten kan NXP dit met gemak financieren. Ook de aandeelhouders profiteren flink mee. De medewerkers willen niet achterblijven op hen.

Volgend overleg 18 november

We berichten je weer na 18 november over het vervolg van deze cao. 

Meepraten 

Je kan het hele cao-traject hier volgen: Cao NXP | CNV Vakmensen

Mede namens cao-kaderlid Wouter van Went en de CNV-kadergroep.
Arjan Baselmans, bestuurder CNV Vakmensen 
M  06 4782 6869 / a.baselmans@cnvvakmensen.nl
___________________________________________________________________________________________________

English version - Cla negotiations NXP

On November 8th the CNV-kadergroep members were at the gate of NXP to sent employer a message that it is time for a good CLA-package. CNV Vakmensen could persuade employer on November 9 to move a little on some cla topics. On 18 november the negotiations will continue.

Some major points so far

  • NXP offers 7% per 01-01-2023 over a one year period. With a bottom at €2600 over your gross base salary. When you receive less then €2600 wage increase over the €2600, the amount up till €2600 will be paid by NXP.
  • CNV wants to have the double digits in the wage offer.
  • NXP offers 2% higher on target bonus till group G3.
  • CNV wants NXP to take also the middle group into account.
  • CNV also wants a one off-payment. NXP can pay this for example out of the profitable currency exchange rate dollar-euro and the very good results. Besides, as the stockholders profit a lot, so should employees get their share too.

Negiotiations on November 18

After November 18th we will inform you again. If you have questions, or remarks, you can also visit our page: Cao NXP | CNV Vakmensen

On behalf of Wouter van Went, cla-cnv kaderlid
and the CNV-kadergroup,
Arjan Baselmans, negotiatior 
M  06 4782 6869 / a.baselmans@cnvvakmensen.nl