Nieuwsbrief naar aanleiding van de ledenvergadering

Op 21 mei 2024 is er een ledenvergadering geweest voor zowel FNV als CNV. Tijdens deze bijeenkomst hebben we met jullie gesproken over de stand van zaken van het bedrijf en hebben we het gehad over wat wij als vakbond voor jullie kunnen betekenen. In deze nieuwsbrief lees je wat er is besproken tijdens de bijeenkomst en hoe we dit verder gaan oppakken.

Wij vinden het belangrijk dat alle meldingen die we van leden ontvangen serieus worden genomen. Vanuit CNV zetten wij ons in voor onze leden en willen we onderzoeken in hoeverre we de gekregen signalen kunnen oplossen en kunnen aankaarten bij de directie van Vitrite. 

Communicatie
Een duidelijk signaal hebben jullie afgegeven over de communicatie tussen het management, directie en de medewerkers op de vloer. Een belangrijk punt hierbij is dat de kloof tussen het management en de mensen op de vloer te groot is. Een aantal van jullie heeft ook aangegeven zich niet gezien of gehoord te voelen door het management. Ook is er vanuit HR te weinig zicht op het personeel en worden jubilea en andere belangrijke gebeurtenissen vergeten.
Door de miscommunicatie of te weinig communicatie is er vanuit de medewerkers ook onvoldoende vertrouwen in het management. Daarnaast spelen er veel zaken waarbij communicatie ontzettend belangrijk is.

Financiële kwesties
Tijdens de bijeenkomst hebben jullie aangekaart dat het financieel gezien niet goed loopt binnen Vitrite. Zo worden niet alle leveranciers op tijd betaald en is er moeilijk contact te krijgen met de financiële afdeling. Doordat het financieel niet goed gaat, staan er soms productielijnen stil omdat er niet aan voldoende grondstoffen gekomen kan worden. Daarnaast horen we geluiden over de bezittingen en investeringen van Vitrite. De bezittingen zouden zijn verkocht en er zouden investeringen zijn gedaan waarbij het onduidelijk is waarin geïnvesteerd zou zijn.

Personele kwesties
Mede door alle perikelen hebben collega’s ontslag ingediend of zijn al vertrokken. Tijdens de bijeenkomst hebben jullie je zorgen geuit over het verdwijnen van vakkennis. De kennis van deze collega’s is niet altijd goed overgedragen op de overgebleven collega’s waardoor veel kennis verloren is gegaan. Jullie geven aan dat er vanuit het management nog geen maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat niet nog meer kennis verloren gaat.

Wat gaat CNV nu doen
Wij als CNV gaan graag samen met FNV een gesprek aan met de directie van Vitrite. In dit gesprek willen we de bovenstaande punten aankaarten en oplossingen meegeven. We willen graag dat Vitrite haar verantwoordelijkheid neemt en met jullie in gesprek gaat over de situatie. Om dit voor elkaar te krijgen zullen we in het gesprek met de directie ook praktische oplossingen aandragen over communicatie. We zullen vragen om een open communicatie vanuit Vitrite samen met de OR en de vakbonden.

Daarnaast willen we aan jullie vragen dat als zaken niet goed lopen, deze te blijven melden bij ons. Hoe meer signalen wij krijgen, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op de directie. Als het gesprek bij de directie gepland is, zullen wij jullie hierover informeren.

Wij zijn er voor leden
Merk je dat er nog steeds zaken mis blijven gaan? Laat het ons weten! Heb je collega’s die nog geen lid zijn, zorg dan dat zij ook lid worden zodat we hen ook kunnen helpen, bijvoorbeeld met het nakijken van hun loon. Meer leden betekent ook dat we sterker staan bij de gesprekken met Vitrite.

Mochten er nog zaken zijn die ik hierboven niet heb opgenomen, hoor ik het graag. Je kan dan een mailtje sturen naar k.vandervoort@cnv.nl. Als er vragen of opmerkingen zijn kun je mij bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,

Kathelijne van der Voort
Bestuurder CNV
M: 06 41 63 68 56
E: k.vandervoort@cnv.nl