Mogelijkheden om verder te spreken over cao NXP

Eerder hebben we jullie al geïnformeerd over de vastgelopen onderhandelingen. Daarop hielden we een succesvolle poortactie. Daar en ook tijdens de ledenvergaderingen gaven jullie aan het van belang te vinden om aan tafel verder te spreken met NXP over de cao. Jullie zagen voldoende aanknopingspunten.

We zien nog steeds mogelijkheden om verder te praten aan de onderhandelingstafel en probeerden in samenspraak met 2 andere vakbonden verder te spreken met NXP.
Dit leidde ertoe dat we aangaven dat we zouden kunnen overwegen om een looneis van 6% op tafel te leggen voor 2024 en 3% voor 2025. NXP liet daarop weten in dat geval een stap te willen zetten naar 4% in 2024 en is dan tevens bereid om een extra bovenwettelijke vakantiedag aan te bieden. Een extra vakantiedag heeft bij verkoop een waarde van ongeveer 0,5%. NXP denkt nog even na over de 3% over 2025.

CNV ziet dus mogelijkheden om met NXP verder te spreken aan de onderhandelingstafel.

Ultimatum

FNV vaardigde intussen een ultimatum uit en wil op 12 maart 2024 gaan staken. CNV heeft geen ultimatum uitgebracht en staakt ook niet mee, omdat de leden aangeven dat er nog mogelijkheden liggen om via onderhandelingen met NXP tot een cao te komen.

De cao online

We houden jullie op de hoogte en zijn bereikbaar voor als er vragen zijn. Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga naar jouw cao-pagina.

Mede namens de CNV-kaderleden Wouter van Went en Jacob Bakker,

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M:  06-47 82 68 69
a.baselmans@cnvvakmensen.nl