METALEKTRO: sectorinformatie

Met welke onderwerpen gaan we op 8 september het cao-overleg in? Wat speelt er op dit moment in de sector? Benieuwd hoeveel aanmeldingen er zijn om vervroegd te stoppen met werken (RVU)? En pensioenbestuurder Peggy Wilson vertelt waar we nu staan met het nieuwe pensioenakkoord. Je leest het allemaal in bijgaande nieuwsbrief.
CNV Vakmensen
Arthur Bot, cao-onderhandelaar
a.bot@cnvvakmensen.nl

Downloads