Ledenraadpleging Bosch Transmission Technology Tilburg (Bosch TT), nieuwe ploegendienstrooster

leeg

Vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen en Unie hebben een instemmingsverzoek mogen ontvangen van de directie Bosch Transmission Technology Tilburg, aangaande een wijziging van de arbeidstijden, lees nieuwe ploegendienstrooster.

Nieuwe ploegendienstrooster

Op 26 november 2021 hebben wij schriftelijk het voorstel voor een nieuwe ploegendienstrooster mogen ontvangen, zie bijlage. In een regulier overleg met de directie van Bosch Transmission Technologie wat plaats vond op 14 december 2021 hebben wij een uitgebreide toelichting gekregen, op zowel de invulling van het nieuwe ploegenrooster als de bijbehorende arbeidsvoorwaarden.

Voor jullie informatie, in artikel 2.3.1 cao Metalektro is instemming van de aangesloten werknemersvakverenigingen vereist voor het invoeren van een voor de onderneming nieuwe ploegendienstregeling. Dit akkoord behelst zowel het rooster als de bijbehorende arbeidsvoorwaarden.

Wij willen dit voorstel graag met jullie bespreken alvorens wij hierover verder in gesprek gaan met jullie werkgever. Wij leggen het voorstel ter raadpleging aan jullie voor. Dit zal geschieden in een fysieke bijeenkomst op de vestiging in Tilburg. Vanwege de maatregelen omtrent het bestrijden van Covid-19, zullen de bijeenkomsten op meerdere dagen en tijdstippen plaatsvinden in de Bedrijfskantine en uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar. De bedrijfskantine biedt die mogelijkheid.

Onderstaand de mogelijkheden waarop jullie kunnen deelnemen:

Woensdag 12 januari 2022, ruimte: Bedrijfskantine (Ploeg A+B)

  • 1e: 13:30 - 14:00 uur (Ploeg B)
  • 2e: 14:00 - 14:30 uur (Ploeg B)
  • 3e: 15:30 - 16:00 uur (Ploeg A)
  • 4e: 16:00 - 16:30 uur (Ploeg A)

Maandag 17 januari 2022, ruimte: Bedrijfskantine (Ploeg C+D)

  • 1e: 13:30 - 14:00 uur (Ploeg D)
  • 2e: 14:00 - 14:30 uur (Ploeg D)
  • 3e: 15:30 - 16:00 uur (Ploeg C)
  • 4e: 16:00 - 16:30 uur (Ploeg C)

* Mocht het tijdstip in deze planning niet passen, dan bestaat de mogelijkheid om op een ander tijdstip in het schema aan te schuiven.

De bijeenkomsten vinden onder werktijd plaats. Dag en tijdstip is in overleg met jouw werkgever tot stand gekomen en als je daarbij aanwezig wilt zijn, dan heb je daarvoor toestemming. Wel graag tijdelijk overleggen of en welke bijeenkomst je wilt bijwonen.

Uiteraard zijn jullie (nog) niet georganiseerde collega’s van harte welkom en is er ruimte voor al jullie vragen.

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 60 20 32
E  a.huizinga@cnvvakmensen.nl

 

 

 

Downloads