ledennieuwsbrief Trivium Hoogeveen

Geachte leden, beste collega's,

Hierbij sturen wij jullie een nieuwsbrief om de actuele stand van zaken en onze zorgen daarbij onder de aandacht te brengen. Onze werkgelegenheid staat onder druk. Oudere collega's stromen uit en het is lastig om hiervoor jongere collega's te werven. De markt blijft aanpassingen vragen van ons bedrijf en dit vraagt ook het nodige van ons als personeel.

Het is van belang dat wij als collega's hierbij betrokken worden. Dat is nu net waar wij als vakbondsvrijwilligers en als lid van de OR ons voor inzetten. Echter dat kunnen wij niet alleen. Hierbij hebben wij elkaar nodig. Naast dat er collega's namens ons in de OR zitting nemen is het ook verstandig dat er een aantal collega's in de ondersteuning van hen actief is. Wij noemen dat een bedrijfsledengroep.

Dat zijn een aantal collega's die zo af en toe de koppen bijeensteken om te praten over actuele onderwerpen die binnen het bedrijf spelen. Daarbij kunnen zij ook een voorbereidende rol spelen in het formele overleg tussen de directie en de vakorganisaties of de directie en de ondernemingsraad. Of het nu gaat om de arbeidsvoorwaarden (CAO), de arbeidsomstandigheden of andere bedrijfsorganisatorische zaken.

Wij willen graag namens jullie betrokken zijn en onze medezeggenschap op die onderwerpen uitoefenen. Maar het blijft mensenwerk. Werk dat met meer betrokken collega's makkelijker te doen is.

Wij zijn dus op zoek naar betrokken collega's die willen meedenken, meepraten en meedoen!!

Doe je mee?

Wij zijn voornemens na de vakantieperiode een ledenbijeenkomst te organiseren om hierover met elkaar te praten. Daar mag je ook een collega als introducee mee naar toe nemen.

In de aanloop naar deze bijeenkomst zullen wij jullie nog een korte enquête toe sturen waarin jullie kunnen aangeven wat jullie belangrijk vinden in het overleg met jullie werkgever. Daarnaast kunnen jullie ook aangeven of en hoe jullie in dat overleg willen en kunnen bijdragen. Houd dus je mailbox in de gaten.

Alvast een fijne vakantie gewenst en heb je vragen horen we dat graag en anders tot binnenkort! 

Vriendelijke groeten,

Arie Prins, kaderlid
Johan Schonewille, kaderlid
Hank Oomkes, vakbondsbestuurder
Herman Steunenberg, consultent vrijwilligers

h.oomkes@cnvvakmensen.nl
06 5160 2057