Geesinknorba vraagt surseance van betaling aan

Jullie zijn door Geesink geïnformeerd over het aanvragen van surseance van betaling.

Surseance (uitstel van betaling) betekent dat het bedrijf gedurende een bepaalde periode schulden niet hoeft te voldoen. Werknemers blijven tijdens surseance in principe gewoon in dienst. Salarissen worden doorbetaald zolang de middelen aanwezig zijn en de bewindvoerder dat toelaat.
Deze bewindvoerder wordt door de rechtbank benoemd en er wordt alleen surseance verleend als er tijdelijke financieringsproblemen zijn.

Wat betekent dit nu precies

De rechtbank gaat beoordelen of er sprake is van een tijdelijk financieringsprobleem. Blijkt dat het geval te zijn dan krijgt Geesink, samen met de bewindvoerder, de gelegenheid orde op zaken te stellen. Tijdelijk is een rekbaar begrip. Surseance wordt voor 1,5 jaar verleend, maar kan meerdere malen worden verlengd. Zoals gezegd blijven werknemers gewoon in dienst en wanneer tijdens surseance een arbeidsplaats vervalt zal Geesink toestemming voor ontslag moeten aanvragen bij het UWV. Je kunt als werknemer daar ook verweer tegen voeren en CNV kan je daarbij helpen.

Wat is de verwachting

Geesink geeft in haar eigen persbericht al aan: de rechter-commissaris zal een bewindvoerder aanstellen, waarna het faillissement van de onderneming in de komende dagen verwacht wordt.
Geesink gelooft zelf niet in een oplossing en verwacht het faillissement op korte termijn. Helaas hebben wij dezelfde verwachting. Al meer dan 15 jaar maakt Geesink verlies en het zou dan heel vreemd zijn wanneer de rechtbank tot de conclusie komt dat er sprake is van een tijdelijk financieringsprobleem. Naar onze mening is een faillissement onafwendbaar, maar we moeten eerst de beslissing van de rechtbank afwachten.

Hoe verder

Zodra we duidelijkheid hebben gaan we jullie verder informeren. Wanneer het faillissement wordt uitgesproken dan komen er veel meer zaken om de hoek kijken. Zoals bijvoorbeeld het al dan niet moeten doorwerken, loondoorbetaling, opzegtermijn, een doorstart, dat soort onderwerpen. Als het zover is en dat zal naar ons idee al snel zijn, gaan we jullie uitleg geven, ondersteunen en informeren (eventueel via een ledenbijeenkomst) wat we allemaal voor jullie kunnen betekenen. Houd er wel alvast rekening mee dat een faillissement de komende dagen betekent dat Geesink de salarissen voor deze maand naar alle waarschijnlijkheid niet meer zal kunnen betalen. UWV neemt dan de salarisbetaling over, maar in de praktijk betekent dat het wel 4 tot 6 weken kan duren voordat UWV uitbetaald. Dat kan tot grote problemen leiden, maar helaas is dat wel de praktijk. Of het zover komt is de vraag, maar de kans is heel reëel.

Heb je vragen neem dan contact op via de mail of telefoon.

Tristan Westra
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 4845 6854
E t.westra@cnvvakmensen.nl 


Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error