Geef je input voor de nieuwe Canon-cao

De onderhandelingen voor een nieuwe Canon-cao gaan binnenkort van start. Daarvoor hebben we jouw input nodig. Wat vind je belangrijk? Waar moeten we bij de onderhandelingen op inzetten? Dat willen we van jouw weten.

Start cao-onderhandelingen

Op 1 januari 2023 loopt de huidige cao weer af. Wij willen graag van jouw weten hoe jij over een aantal punten denkt. Vul daarom de volgende enquête in. Klik hier om deze enquête in te vullen. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet de enquête invullen: http://bitly.ws/uiSL . Je kunt de enquête invullen tot en met zondag 18 september 2022. Daarna zullen we de voorstellenbrief opstellen. De eerste onderhandelingsronde staat gepland voor dinsdag 4 oktober2022.

Nieuwe onderhandelaar

Namens CNV Vakmensen zal ik, Ed Leunissen, de onderhandelaar zijn. Ik volg René Jongen op die jarenlang jullie belangen heeft behartigd. Ik ben 50 jaar, woon in Nuth en ben sinds anderhalf jaar in dienst bij CNV Vakmensen. Voordat ik in dienst trad bij de vakbond ben ik 30 jaar journalist geweest, waarvan het grootste deel bij de regionale omroep L1. De laatste jaren ben ik economie redacteur voor de omroep geweest. In deze functie heb ik het bedrijf Canon en zijn voorganger Océ, op de voet gevolgd. Kaderlid Herman Kuypers zal mij aan de onderhandelingstafel ondersteunen.

Protocol afspraken Bedrijfs-AOW

Deze week hebben we ook gesproken met de werkgever over de mogelijkheid om een bedrijfs-AOW in te voeren. Dat komt voort uit de cao-afspraken van de huidige cao. Dit gesprek is teleurstellend verlopen. Canon heeft aangegeven niets te voelen voor de bedrijfs-AOW. Met de bedrijfs-AOW, oftewel de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) kunnen mensen 3 jaar voor hun pensioen al stoppen met werken. De werkgever mag dan een bedrag per jaar meegeven dat gelijk is aan de AOW-uitkering (in 2022 was dit 1874 euro bruto per maand).

Geen zwaar beroep

Canon vreest dat er te veel mensen gebruik van de regeling zullen maken en zegt in deze krappe arbeidsmarkt geen mensen te kunnen missen. Ook zegt de directie dat er geen noodzaak is voor een  bedrijfs-AOW omdat het werk niet onder zware beroepen geschaard kan worden. Het laat ook weten dat oudere werkgevers nog zeer waardevol zijn voor het bedrijf. Canon gaat wel kijken wat het betekend als de criteria veranderd worden. Als bijvoorbeeld alleen mensen in continudienst of tot een bepaald salaris van de regeling gebruik mogen maken. Maar ook dan is de kans klein dat de werkgever wil instemmen met de regeling.

Maatwerk

Wij als bonden hebben aangegeven dat er toch veel vraag naar de regeling is. Veel oudere medewerkers hebben aangegeven dat doorwerken tot 67 jaar voor hen niet mogelijk is omdat ze het fysiek niet meer aankunnen. Voor hen wil Canon maatwerkoplossingen bieden. Per geval wordt dan gekeken of er een regeling getroffen kan worden. Het gevaar van maatwerk is willekeur. Dat de ene wel een regeling krijgt en de ander niet. We willen daarover verder in gesprek met Canon om willekeur zoveel mogelijk uit te sluiten. Ook willen we dat beter gekeken wordt naar het ouderenbeleid. We houden jullie op de hoogte. Kijk ook op je cao-pagina.

Samen sterk

CNV Vakmensen blijft de ontwikkeling binnen het bedrijf op de voet volgen. Langs deze weg doe ik een oproep aan je om collega’s, die niet georganiseerd zijn, te vragen lid te worden van CNV Vakmensen. Hoe meer CNV-leden, hoe meer kracht ik kan gebruiken tijdens de onderhandelingen over jullie arbeidsvoorwaarden én arbeidsomstandigheden. 

Maak kennis

Mocht jij of een potentieel lid vragen hebben of met mij willen spreken, dan ben ik daar graag toe bereid. Uitnodigingen om een bezoek te brengen op de werklocatie (bijvoorbeeld tijdens de pauze) juich ik toe. Een gesprek aan de keukentafel aanvaard ik ook graag. Graag zou ik met jullie kennis maken. Kijk ook op onze website www.cnv-ledenwerven.nl voor meer informatie. 
Zorg jij ervoor dat we straks samen sterk staan?

Mede namens kaderlid Herman Kuypers.

Ed Leunissen
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 29 02 32 84
E: e.leunissen@cnvvakmensen.nl