Enitor Primo doet eindelijk een goed loonbod voor 2 jaar

Na veel getreuzel en over en weer gesprekken over de cao, deed Enitor Primo een loonbod. Een loonbod waar we nog even aan moesten sleutelen, maar dat voor ons nu zeker aanvaardbaar is. Dat loonbod willen we uitleggen tijdens 2 bijeenkomsten die gaan plaatsvinden op maandag 27 september om 13.00 uur en 14.15 uur in de kantine, dat mag gelukkig weer volgens de overheid.

De hoogtepunten uit het loonbod
Enitor deed een loonbod vanaf 1 april 2021, maar we wisten een éénmalig bedrag af te spreken met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020. Waarom gingen we daarmee akkoord en niet met een structurele loonsverhoging vanaf 30 september 2020? Dat is toch veel meer waard? Het antwoord is simpel: wat men ons in het vervolg van deze cao aanbood is opgeteld veel meer waard dan dat halfjaar waar je de éénmalige uitkering voor ontvangt. En dat vergt wat uitleg van onze zijde.

De hoogtepunten

- De looptijd van de cao wordt 2 jaar: van 1 oktober 2020 tm 30 september 2022.
- Iedereen krijgt NETTO €150 vanwege de terugwerkende kracht van de cao,
namelijk 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Uit te betalen in december 2021.
Als er meer ruimte is in de WKR kan dit bedrag oplopen tot €200 netto en
anders is dit €50 bruto. Maar dan veel belangrijker:
- Iedereen krijgt er op 1 april 2021 2,5% structureel bij en iedereen krijgt 1%
structureel voor een normale performance. Op 1 april 2021 stijgt de
ploegentoeslag ook met 1 % structureel. Voor de ploegendienstmedewerker
stijgt het loon dus met 4,5% bij normaal functioneren.
- Op 1 april 2022 stijgt opnieuw het loon voor iedereen met 2%. Stijgt wederom
de ploegentoeslag met 0,5%. En krijgt iedereen er 1% bij in het geval van
normaal functioneren.
- We zijn er nog niet: de 2% loonstijging in 2022, kan nog 2,5% worden als de
inflatie boven de 3% stijgt of als de winst boven de 10% ligt.
En verder
- Verder is er afgesproken dat de dagdienst medewerkers 13 ADV dagen inleveren
tegen 5,26% loonstijging, maar dat ze die op eigen initiatief altijd kunnen
terugkopen indien gewenst. Er komt geen enkele verplichting om je ADV in geld
ook te houden! Je blijft de baas over jouw vrije tijd of portemonnee!
- De loonschalen van de ploegendienstmedewerkers gaan op het einde
van de schalen ook met 5,26% omhoog en dus ontstaan er aan het
einde van de loonschalen extra stapjes voor de medewerkers die geen
uitzicht hadden op een verhoging behalve de cao-verhogingen.
Waarschijnlijk wordt dit verdeeld over 4 periodieken in de loonschalen. Dat wordt nader uitgewerkt.

Hier wilden we geen ‘NEE’ op zeggen, dat kun je wel begrijpen. Dat betekent voor de ploegendienst medewerker dat hij of zij er uiteindelijk 13,26 % op vooruit gaat, ook al duurt het uitsmeren van de 5,26 % in totaal 4 jaar, vanaf heden. De ploegen blijven gewoon 33,6 uur werken! Je levert niets in.
De ploegendienst toeslag komt zo op een aanvaardbaar niveau van 31%! In de dagdienst is dat 6,5%, met de keuze om ADV te verkopen.
Daarvoor ontvang je gelijk 5,26%, samen 11,76%. Om dat totaalbedrag te ontvangen lever je in de dagdienst wel ADV in.

Een positief advies
Wij willen je dit echt voorleggen met een positief advies, ook al werd dat eerste halfjaar afgedaan met €150 Euro netto (mogelijk oplopend tot €200). Enitor beloont dus vooral de ploegendienst medewerker met meer, ook omdat die moeilijk te krijgen/houden zijn, als dit niet zou gebeuren.

2 bijeenkomsten op 27 september
In één van de 2 bijeenkomsten mag jij je oordeel geven over dit bod. Deze bijeenkomsten vinden plaats op maandag 27 september, om
13.00 uur en om 14.15 uur, in de kantine. De bijeenkomst is voor iedereen te bezoeken, maar alleen leden van CNV Vakmensen en FNV mogen stemmen!

Mede namens Jan Kampherbeek,
Tristan Westra, onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 48 45 68 54 / t.westra@cnvvakmensen.nl