CNV Vakmensen nieuwsbrief Ampleon

De afgelopen periode is er weer veelvuldig contact geweest met werkgever en de ondernemingsraad. Via deze contacten proberen we ervoor te zorgen dat Ampleon een fijne werkplek is en blijft met goede arbeidsvoorwaarden. Dit bericht is bedoeld om je bij te praten over wat er is gebeurd de afgelopen periode en je op de hoogte te houden van wat er de komende tijd allemaal op de agenda staat.

De afgelopen periode

FNV stopte met zijn belangenbehartiging bij Ampleon. Diverse FNV-leden zijn overgestapt van FNV naar CNV, waaronder 2 kaderleden. Welkom.

De CNV-kadergroep bestaat nu uit: Henk Bosch, Harry Willemsen, Jos Klappe, Wim Somhorst, Petra Hammes, Hans Jansen van Benthum, Albert van Zuijlen en Gerard Kemna. Albert en Gerard zijn de bijzitters bij het cao-overleg.

Tweedaagse

Op de tweedaagse in Otterlo spraken werkgever, bonden, de bijzitters bij het cao-overleg en een afvaardiging van de ondernemingsraad met elkaar. De insteek was om elkaar te leren kennen, eventueel oud zeer te bespreken en daaruit lessen te trekken en te spreken over enkele arbeidsvoorwaardelijke thema’s die bij de cao van belang zijn. We spraken onder andere over het thuiswerken.

Enkele uitkomsten zijn: binnen Ampleon de rolverdeling van bonden, de or en werkgever communiceren zodat werknemers weten bij wie ze voor welke vragen terecht kunnen. Transparantie in de uitwisseling van documenten en een vlot cao-proces na de zomervakantie waren enkele andere uitkomsten.

Ondernemingsraad en CNV

Een eerder doel van CNV was om het contact met de ondernemingsraad te verdiepen en elkaar te leren kennen. We bespraken met de ondernemingsraad en CNV op welke wijze we elkaar nu en in de toekomst kunnen ondersteunen. Ook hier is een van de uitkomsten het uitwisselen van documenten waar mogelijk. Daarnaast gaan we eens per kwartaal om tafel met elkaar. Dan bespreken we de actuele onderwerpen.

CNV-kaderoverleg

Met de kaderleden verkenden we enkele cao-onderwerpen. Na de zomer vragen we ook aan de leden wat zij van belang vinden. We spraken over het thema financieel/werk/inkomen en over het thema duurzame inzetbaarheid/vitaliteit. We brachten in kaart welke regelingen er op dit moment zijn. Dit gebruiken we voor het gesprek op 12 september met werkgever. Dit overleg is ook op basis van deze thema’s.

AIP

Is de AIP volledig instemming plichtig door de ondernemingsraad of niet? Dat is de kernvraag. Werkgever zoekt nog een deskundige die dit onder de loep gaat nemen. Dit is al een keer onderzocht, maar toen had werkgever zijn bedenkingen bij het proces dat tot de uitkomst leidde. Om die reden besloten we om dit nogmaals te laten onderzoeken door een andere partij.

De komende periode

Op 12 september hebben we een werkconferentie in de stijl van de 2-daagse in Otterlo. Dan bespreken we arbeidsvoorwaardelijke thema’s, zoals ook in het kaderoverleg besproken.

Voor 26 september is er een ledenbijeenkomst om te horen welke cao-afspraken voor jou van belang zijn.

Op 26 september is het eerste cao-overleg, daarna staan 5 weken elke maandag ingepland voor cao-overleg. De intentie is om deze data niet allemaal te benutten, omdat er al eerder een goed cao-resultaat met de leden besproken kan worden.

Eerst enkele weken vakantie. Als je ook nog op vakantie gaat, fijne vakantie en tot in september!

Mede namens Gerard en Albert,
Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 4782 6869
E a.baselmans@cnvvakmensen.nl