CNV-driekwartvergadering Ampleon (English version below)

Op 16 maart 2023 van 12.00 tot 13.00 uur is er een driekwartsvergadering in vergaderruimte Philippines. Deze bijeenkomst is alleen op locatie bij te wonen.

Achtergrond

Na de actie van 28 februari 2023 gaf de werkgever aan bij het laatste eindbod te blijven. Jullie gaven op 28 februari 2023 en in de laatste ledenvergaderingen duidelijk aan dat jullie vinden dat werkgever meer moet bieden.

Donderdag 16 maart 2023 willen we dit bevestigen in een ¾-vergadering. Dit houdt in dat minimaal driekwart van de aanwezige leden akkoord moet zijn (schriftelijke stemming) met verdere acties waaronder werkonderbrekingen en eventueel een staking.

Stemt driekwart van de leden op 16 maart 2023 voor een ultimatum, dan leggen we een ultimatum neer bij de werkgever. Hierin staan alle eisen en een deadline. Voldoet de werkgever voor die datum niet aan de eisen, dan is de weg vrij om acties te organiseren.

Het is dus belangrijk dat je komt op 16 maart 2023!

De cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga naar jouw cao-pagina

ENGLISH VERSION

CNV three-quarter meeting Ampleon

On March 16th from 12:00 to 13:00 there will be a three-quarter meeting in the meeting room Philippines. This meeting can only be attended in person.

Background

After the February 28th action outside our building, the employer indicated that they would stand by the last final offer. You clearly indicated on February 28th and in the previous membership meetings that you believe the employer should offer more.

On Thursday March 16th we want to confirm this in a three-quarter meeting. This means that at least three-quarters of the members present must agree (in a paper vote) to further actions including work stoppages and possibly a strike.

If three-quarters of the members vote for an ultimatum on March 16th, then we hand this ultimatum over to the employer with our demands and a deadline. If the employer does not meet the demands by that date, then the way is clear to organize actions.

So it is important that you come on March 16th! 

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06-47 82 68 69
E  a.baselmans@cnvvakmensen.nl