Cao-onderhandelingen Signify

Cao-overleg Signify gestart. Too little too late.

Op maandagmiddag 7 november 2022 hebben de eerste inhoudelijke cao-onderhandelingen plaatsgevonden tussen CNV Vakmensen en jouw werkgever.

In een eerdere oriënterende bespreking hadden cao-partijen over en weer al uitgesproken zich tijdens de eerste inhoudelijke onderhandelingen te willen focussen op een viertal primaire thema’s te weten:

  1. Loonontwikkeling
  2. Thuiswerkbeleid
  3. Centraal Sociaal Plan
  4. Angstcultuur

1. Loonontwikkeling

Jouw werkgever heeft na verkenning van dit onderwerp te kennen gegeven dat zijn mandaat inhoud dat er een loonsverhoging wordt geboden van 5% op 1 april 2024 over de eerste € 38.000,- en daarboven 2% over de rest van jouw salaris. Ook krijg je nog een eenmalige uitkering van € 1.600,-. Tevens stelt jouw werkgever voor om het variabele salaris per 1 januari 2023 niet meer pensioengevend te laten zijn. Dit resulteert in gemiddeld 2,29% over 12 maanden!

Naast het feit dat de nieuwe cao in zal moeten gaan op 1 juli 2022 is zowel het bod als het moment waarop dit percentage wordt ontvangen TOO LITTLE EN TOO LATE.

CNV Vakmensen heeft haar inzet bepaald op 7% per 1 juli 2022.

2. Thuiswerkbeleid

Al 2 jaar steggelen COR en vakbonden met Signify over een fatsoenlijk en eigentijds thuiswerkbeleid. Voor Signify is de kantoorplek de standaard dagelijkse werkplek! Als de medewerkers zich niet thuis voelen bij de “Global Principals” kan hij / zij beter een andere werkgever zoeken aldus Signify. Op dit thema maken de principes van Signify het onmogelijk om hierover te onderhandelen.

CNV Vakmensen heeft haar inzet bepaald op het recht hebben op het kunnen/mogen thuiswerken in een 3/2 of 2/3 variant in combinatie met thuiswerkfaciliteiten en thuiswerkplek vergoedingen.

3. Centraal Sociaal Plan

Aangezien het huidige Centraal Sociaal Plan per 31 december 2022 afloopt, stelt jouw werkgever voor om een aantal veranderingen door te voeren om enerzijds de ongewenste complexiteit van drie berekeningen te adresseren en anderzijds meer in lijn te komen met de benchmarkdata omtrent van toepassing zijnde sociale plannen in andere bedrijven.

Signify stelt voor om de berekening van de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule te schrappen en als basis voor het nieuwe Centraal Sociaal Plan over te stappen naar de berekening op basis van de transitievergoeding 2022 met een factor 1,65.

CNV Vakmensen is geen voorstander van wijzigingen/verslechteringen van het huidige CSP juist in een tijd waarin Signify in de afgelopen 15 maanden 5000 banen heeft wegbezuinigd en de CEO recent heeft uitgesproken dat Signify nog “te ruim in haar jasje zit”.

CNV Vakmensen heeft haar inzet bepaald op het continueren van het huidige CSP tot en met 31 december 2025.

4. Angstcultuur

Binnen Signify constateert CNV Vakmensen een angstcultuur waardoor medewerkers zich niet vrij en kritisch durven op te stellen uit angst voor bijvoorbeeld een slechte beoordeling of beperking van hun carrière perspectief .
Ook beïnvloedt deze angstcultuur het actief betrokken kunnen/willen zijn bij arbeidsvoorwaarden vorming geïnitieerd door CNV Vakmensen, waardoor deze medewerkers zichtbaar worden in hun opstelling jegens de werkgever. Hetgeen niet leidt tot deelname aan vakbondswerk binnen de onderneming. Signify zegt dit in zijn geheel niet te herkennen!

CNV Vakmensen wenst met werkgever hierover te komen tot een plan van aanpak ter verbetering van deze cultuur.

Voor CNV Vakmensen zijn deze resultaten volstrekt onvoldoende en heeft zij jouw werkgever verzocht een ruimer mandaat op te gaan halen.

Al met al is de conclusie: TOO LITTLE TOO LATE!!

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Ga direct naar de cao-pagina.

CNV Vakmensen hoort graag van jou wat je van deze ontwikkelingen vindt en ziet jouw reactie dan ook graag tegemoet. Jouw input is van groot belang om onze standpunten goed te kunnen beargumenteren tijdens de onderhandelingen. Jouw reactie stuur je aan : a.huizinga@cnvvakmensen.nl.

Het volgende cao-overleg staat gepland op 22 november 2022.
Dit overleg zal alleen doorgaan als jouw werkgever met een ruimer mandaat komt!

Mede namens Michel Mallens (CNV-kaderlid).

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-5160 20 32
a.huizinga@cnvvakmensen.nl