Bijeenkomst ASM 24 januari 2024

Helaas heeft de directie van ASM bekend gemaakt te overwegen om de productie en afdeling SP&R in Almere te stoppen. Dat betekent dat er (mogelijk) banen gaan vervallen. Mogelijk, want het besluit van de directie heeft de status van een voorgenomen besluit. Het voorgenomen besluit met argumenten is verwoord in de aanvraag. De OR heeft 15 januari deze adviesaanvraag in behandeling genomen.

Vakbonden hebben woensdag 17 januari 2024 een toelichting van ASM gekregen. Als er ontslagen gaan vallen dan is een sociaal plan van een goed niveau nodig. Dat is ook een voorwaarde van de OR. Vakbonden werken samen met de OR. De OR onderzoekt nut en noodzaak van het voorgenomen besluit en of er alternatieven zijn. Uiteindelijk leidt dat tot een advies aan de directie. De vakbonden volgen dit advies als het advies draagvlak heeft onder de werknemers. Zonder sociaal plan geen advies en zonder advies geen sociaal plan. Vakbonden onderhandelen over een sociaal plan als de leden dat willen. En er komt alleen een sociaal plan wanneer kwaliteit te leveren is en de vakbondsleden instemmen met het onderhandelingsresultaat. Help vakbonden om tot een goed resultaat te komen door samen te werken en de onderhandelingen te steunen! En dat begint met lid zijn van de vakbond. Voor meer informatie: www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan/. Betrek ook je collega's die nog niet lid zijn, voor informatie: CNV leden werven. Ook de collega’s van de andere afdelingen mogen solidair zijn en de collega’s van SP&R steunen.

Kom woensdag 24 januari om 15.15 uur naar de kantine op de 3e verdieping aan de Versterkerstraat 8 het hoofkantoor van ASM. Neem je collega mee naar de start. Denk mee over de inzet.

Wat gaan we bespreken?
Jullie eerste reactie op de mogelijke sluiting van de afdeling. Daarnaast willen we het hebben over:
- Het proces
- Inhoud sociaal plan
- Wat in de een meeste sociaal plannen staat
- Wat jullie nodig hebben
- Wat jullie van werkgever verwachten
- Vragen
- Vervolg

Je kunt je alvast voorbereiden. Denk s.v.p. na over wat je nodig hebt om een nieuwe baan te vinden en wat je nodig hebt om financiële gevolgen op te vangen van een mogelijk ontslag. Alle vragen en ideeën zijn welkom.

Kom woensdag 24 januari. Denk en praat mee!

Mede namens Jan Wit van FNV Metaal en Wicher van der Hoef van de Unie,

Laura Vermeulen
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen 
E: l.vermeulen@cnvvakmensen.nl 
M: 0681419063