ASML OR-verkiezingen/works council election

In deze nieuwsbrief informeren wij jou over de mogelijkheid om deel te nemen aan de ondernemingsraad. Onderaan tref je een bijlage met nuttige informatie aan. In this newsletter we inform you about the possibility to participate in the works council. At the bottom you will find an appendix with useful information

OR-verkiezingen ASML komen eraan

Binnenkort vinden er bij ASML weer ondernemingsraadverkiezingen plaats. Nu is de tijd om na te denken of jij je beschikbaar/verkiesbaar wilt stellen voor de nieuwe ondernemingsraad. Zeker als dit alles voor jou nieuw is wil je hierover verder geïnformeerd worden of heb je vragen waarop je graag een antwoord zou willen hebben alvorens jij je verkiesbaar gaat stellen. Maak dan nu van de gelegenheid gebruik om met ons in contact te komen zodat we jouw vragen kunnen beantwoorden.

Flyer over deelname aan de Ondernemingsraad

Natuurlijk wil CNV Vakmensen tijdens de Ondernemingsraadverkiezingen goed voor de dag komen met een mooie lijst van CNV-kandidaten. Als jij daaraan wilt bijdragen lees dan vooral de flyer in de bijlage. Deze flyer mag je natuurlijk ook aan je directe collega's geven die misschien nog geen lid zijn van CNV Vakmensen.

Works council elections are coming up

Soon the works council selections will take place again at ASML. Now is the time to think about whether you want to make yourself available/eligible for the new works council. Especially if all this is new to you, you want to be further informed about this or have questions to which you would like an answer before you start for election. Then take the opportunity to get in touch with us so that we can answer your questions.

Flyer about participating in the work council.

Of course, CNV Vakmensen wants to be presented during the works council elections with a nice list of CNV Vakmensen candidates. If you want to contribute to this, please read the flyer in the appendix. Of course you also can give this flyer to your direct colleagues who may not be members yet of CNV Vakmensen.

Arjan Huizinga, bestuurder CNV Vakmensen, Trade Union Official
M 06 5160 2032
E a.huizinga@cnvvakmensen.nl

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error