ASML Nieuwsbrief

CO-CREATIEPROCES BEËINDIGD/CO-CREATION PROCES ENDED (English version newsletter in appendix)

Werktijdenregeling

We willen jullie graag op de hoogte brengen van recente ontwikkelingen met betrekking tot de verkenning van werktijdenregelingen (ploegendiensten) bij ASML. Als CNV Vakmensen hebben we altijd actief en proactief deelgenomen aan de dialoog met ASML over deze belangrijke kwestie. Samen hebben we constructieve gesprekken gevoerd om de noodzaak en de voor- en nadelen van roosters en de verloning ervan te bespreken. Eén van de resultaten van deze gesprekken was de "Raamovereenkomst Flexmodel werktijden" die diende als een positief voorbeeld van onze samenwerking.

Co-creatieproces

De afgelopen tijd zijn er gesprekken gevoerd over aangepaste werktijden (roosters) bij ASML. Deze gesprekken vonden plaats in een co-creatieproces, waarbij vertegenwoordigers van CNV Vakmensen ,FNV, kaderleden van vakbonden, ondernemingsraadsleden en medewerkers van HR samenwerkten om nieuwe roosters te ontwikkelen die aan de behoeften van beide partijen zouden voldoen. Helaas zijn we niet tot overeenstemming gekomen over een basisovereenkomst. De basisovereenkomst is bedoeld om contractspartijen zekerheid te bieden over de overeengekomen voorwaarden en dient als leidraad voor de ontwikkeling van nieuwe roosters. Voor CNV Vakmensen is het van essentieel belang dat deze basisovereenkomst en regelingen die daaruit voort komen altijd in overeenstemming zijn met de sector cao Metalektro, zowel nu als in de toekomst. We vinden dat eventuele wijzigingen in het voordeel van werknemers automatisch moeten worden overgenomen. Dit standpunt wordt helaas niet door ASML gedeeld, wat heeft geleid tot een fundamenteel meningsverschil.

ASML gaat door zonder CNV Vakmensen en FNV

ASML heeft ervoor gekozen om haar standpunt te handhaven en voort te gaan zonder instemming vakbonden CNV Vakmensen en FNV. De overige bonden hebben wel getekend!  We betreuren dit ten zeerste, derhalve hebben we besloten minder actief deel te nemen aan toekomstige gesprekken over werktijden. Mochten er nieuwe regelingen worden ontwikkeld, dan zullen wij deze, zoals gebruikelijk, aan onze leden voorleggen met een stemadvies, waarbij onze leden het laatste woord hebben.

Intrekken basisovereenkomst werktijden

Als ASML waarde hecht aan een constructieve samenwerking in de vorm van een co-creatie-proces over werktijden (roosters) met alle vakbonden gezamenlijk dan horen wij dat graag. Dat betekent dat de basisovereenkomst werktijden (roosters) die is ondertekend met vakbonden de Unie en VHP2 ongedaan gemaakt moet worden. Wij hebben dit via een brief kenbaar gemaakt bij ASML. Wij wachten op antwoord.

Samen Sterk

We willen benadrukken dat we ons blijven inzetten voor de belangen van onze leden, werknemers bij ASML. Ons besluit om minder actief deel te nemen aan de gesprekken over werktijden is niet lichtvaardig genomen, maar we geloven dat het noodzakelijk is om onze principes en de belangen van jullie als leden te beschermen.

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2032
E a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error