Alimak Group Benelux BV

Op 13 september 2022 expireert Sociaal Plan Alimak Beneliux BV.

Sociaal plan

In 2020 is in het belang van leden onderhandelt over een sociaal plan voor het geval werknemers door een reorganisatie getroffen zouden worden. Dit sociaal plan heeft een looptijd van 14 september 2020 tot en met 13 september 2022. In dit sociaal plan is in artikel 1.5 overeengekomen dat partijen uiterlijk één maand voor de einddatum in overleg treden om te bespreken of verlenging van dit sociaal plan noodzakelijk is. Hiervoor is ondertussen een afspraak met jou werkgever gepland op donderdag 11 augustus 2022. Verlenging van dit sociaal plan hangt af van de behoefte bij leden om voor een nieuwe termijn de zekerheid te hebben van de dekking van een sociaal plan waarin onder meer een ontslagvergoeding is opgenomen. Een onzekere toekomst qua werkzekerheid kan een aanleiding zijn tot verlenging van een sociaal plan.

Stemmen

Alvorens onderhandelingen te starten is het van belang te weten of bij leden de behoefte aanwezig is voor verlenging/verbetering van het huidige sociaal plan. Via deze link wordt je in de gelegenheid gesteld je standpunt hierover kenbaar te maken. Deze link staat open tot 10 augustus aanstaande.

Ik zie jouw standpunt graag tegemoet.

Arjan Huizinga
bestuurder CNV vakmensen
M  06 5160 2032
E a.huizinga@cnvvakmensen.nl