Afspraken over pensioenpremie Tata Steel

Eind vorig jaar informeerden we jullie over het overleg met Tata Steel inzake de pensioenpremie 2022 en verder. Een deal leek toen nog ver weg maar inmiddels heeft CNV Vakmensen goed nieuws en afspraken kunnen maken tot en met 31 december 2025.

Tata Steel pensioen. Hoe zit dat?
De pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde. Het is uitgesteld loon dat vrijkomt op het moment dat je (gedeeltelijk) met pensioen gaat. Jaarlijks overleggen werkgever en werknemer over de pensioenpremie die nodig is om aan alle verplichtingen (nu en in de toekomst) te voldoen. Die af te spreken premie wordt voor 70% betaald door de werkgever en voor 30% door jou. Je ziet dit maandelijks op je loonstrook verrekend worden. Het bestuur van het pensioenfonds hoogovens (SPH) adviseert werkgever en werknemers over de benodigde premie.

Wat was de situatie?
Eind vorig jaar ben je door ons geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken over de pensioenpremie. Werkgever stelde voor om vanaf 2022 standaard uit te gaan van de zogenaamde kostendekkende premie. Dit is een berekening van een premie door SPH waarbij men er dan van uitgaat dat met die inleg pensioenen kunnen worden verhoogd (geïndexeerd) voor zowel huidige werknemers als reeds gepensioneerde oud-collega’s. CNV Vakmensen en andere vakbonden waren het niet eens met Tata Steel om alleen maar uit te gaan van die kostendekkende premie. Wij wilden meer garanties dat indexatie de komende jaren daadwerkelijk tot stand komt, en bovendien dat SPH er alles aan doet om misgelopen indexaties uit het verleden in te lopen. Bijkomend punt was dat het voorstel van werkgever tot een flinke besparing voor Tata Steel zou gaan leiden waarbij medewerkers teveel achter het net vissen.

Inhoud van de uiteindelijk gemaakte afspraken
Na een aantal overlegrondes hebben we alsnog een akkoord bereikt. In het pensioenprotocol in de bijlage kun je de exacte afspraken lezen. Kortgezegd komt het erop neer dat we hebben afgesproken voor de komende jaren (tot en met 2025) een extra potje met geld creëren waardoor we meer zekerheid hebben dat we daadwerkelijk kunnen indexeren en daarnaast zoveel mogelijk achterstand kunnen inlopen. Hiermee wordt de eventuele besparing van Tata Steel omgezet naar een regeling die ook de werknemers ten goede komt. Bovendien zijn er door de werkgever garanties gegeven om de uitgangspunten van het nieuwe pensioenstelsel te onderschrijven. Hiermee krijgen we garanties dat we, ook als er in 2027 nieuwe pensioenwetgeving van kracht is, nog steeds een robuuste pensioenregeling hebben. Hierbij het doel is om minimaal een uitkering van 75% van je gemiddelde salaris na 40 dienstjaren (of 80% na 42 jaar) te bereiken als je met pensioen gaat.

Vragen en of opmerkingen?
Je kunt hiervoor terecht bij mede onderhandelaar en Tata Steel collega Gerard Kuijper en ondergetekende.

Marten Jukema
Vakbondsbestuurder
m.jukema@cnvvakmensen.nl
06-13204112

Downloads