Addendum Stork Regelingenboek

Gezamenlijke vakbonden hebben op dinsdag 29 augustus een overleg gevoerd met de Stork-directie over het Stork Regelingenboek. Hieronder lees je het addendum met een drietal verbeterpunten. Het addendum met verbeterpunten treedt in werking per 1 september 2023.

Hoofdstuk 5: incidentele karweiwerkers

In afwijking van Hoofdstuk 5: als de incidentele karweiwerker in geval van karweiwerk waarbij hij buiten normale werktijd eerst op verzoek van de leidinggevende van zijn privéadres naar een Storklocatie of andere locatie (nader te noemen tussenlocatie) reist bijvoorbeeld om een bedrijfsauto te gebruiken van mensen en/of materiaal en/of gereedschap op te halen, geldt: de totale reistijd van huis via de tussenlocatie naar de karweilocatie als reistijd in het kader van art. 5.5.2.b. Met andere woorden het af te leggen traject tussen het privéadres en de tussenlocatie geldt dan niet als regulier woon-werkverkeer, maar als reistijd in het kader van karweiwerkzaamheden. Dat is een verbetering. Echter, gaat dit in werking treden per 1 september 2023, dus niet met terugwerkende kracht. Natuurlijk hebben we als bonden gepleit om dit met terugwerkende kracht in werking te laten treden, maar de Stork-directie is daarmee helaas niet akkoord gegaan. Dat is weer een minpunt.

Hoofstuk 5.5.2.b: maximum reisuren

In afwijking van hoofdstuk 5.5.2.b. geldt er geen maximum reisurenvergoeding. Hiermee vervalt het maximum van 120 km enkele reis en er geldt een reisurenvergoeding van ½ minuut reisuurloon per km, ook voor de kilometers boven de 120 km. Dit is een verbetering van de huidige reisurenvergoeding. Hierbij geldt als kanttekening dat uit veiligheidsoogpunt blijft gelden dat dagelijks niet meer dan 240 km moet worden gereisd. Als ten behoeve van het karweiwerk meer dan 120 km enkele reis op 1 dag moet worden gereisd, heeft karweiwerker recht op een overnachting nabij de karweilocatie. Als de karweiwerker er de voorkeur aan geeft om toch meer kilometers buiten normale werktijd te rijden, dan kan hij daar in overleg met de leidinggevende toe besluiten. Beiden hebben de verantwoordelijkheid om onveilige situaties te voorkomen.

Hoofdstuk 18: forfaitaire dagvergoeding

In afwijking van art. 2.3 van hoofdstuk 18 wordt de forfaitaire dagvergoeding bij een verblijf vanaf de 61e werkdag niet gekort tot 75% in geval de betrokken karweiwerker geen enkele mogelijkheid heeft tot eten en drinken elders dan in het hotel van zijn/haar verblijf. Dit zijn de verbeteringen die we nu hebben afgesproken in het addendum. Maar we hebben nog een aantal belangrijke openstaande punten:

  • Reisurenvergoeding boven 80 km enkele reis, het loslaten van de franchise van ½ uur enkele reis, aanpassen van reis uurlonen
  • Scheidingstoelage bij karwei in de Benelux en Duitsland; wat is reëel en in verhouding tot de scheidingstoelage in hoofdstuk 18 van het Stork Regelingenboek
  • Onkosten of dagvergoedingen van het Stork Regelingenboek

Hoe nu verder?

Op 26 oktober praten we verder met Stork om de reisuren en dagvergoedingen echt te verbeteren voor onze leden. Uiteraard zullen we je hier op de hoogte houden.

Heb je vragen dan wel opmerkingen, laat het ons weten.

Mede namens Arjan Tiekink,

Arthur Bot, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2044 5190
E a.bot@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error