Al het nieuws

Stem over cao resultaat Tata Steel

Half april heeft CNV Vakmensen en andere vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Tata Steel. De teksten van dit cao resultaat hebben (te) lang op zich laten wachten maar zijn inmiddels gereed. Je kunt de teksten vinden in de bijlage. Ook leden bij Danieli Corus kunnen laten weten wat zij van het resultaat vinden. Graag ontvangen we je stem over dit resultaat!

Stemmen

Door te klikken op deze link kom je in de stemming en kan je aangeven of je voor of tegen het resultaat bent.

CNV Vakmensen gematigd positief over het behaalde punten

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zijn we best tevreden maar hebben we ook een aantal van onze voorstellen niet kunnen binnenhalen. Hierbij een analyse van het resultaat.

 • Loon:
  Jullie hebben van te voren aangegeven dat dit het belangrijkste onderwerp van de onderhandeling zou zijn. We hebben als CNV 6,5% gevraagd. Het is gemiddeld 6,2% geworden. De gemaakte afspraak is nu vooral in ‘centen’ en minder in ‘procenten’. Deze afspraak is op deze manier gemaakt om de wat lagere loonschalen extra tegemoet te komen. Met een hele hoge inflatie komen de mensen met de smalste beurs het eerst in de problemen. Voor hogere inkomens is de afspraak iets minder gunstig maar zelfs in de eindtrede van functiegroep 20 is de verhoging met meer dan 3,3% hoger dan het huidige gemiddelde in Nederland (2,77%).
 • Ouderenregelingen:
  De generatiepact regeling (één van de beste in Nederland) is met twee jaar verlengd. Ook positief is dat deelnemers vanaf 60 jaar zelf het moment kunnen bepalen dat ze willen instappen. Er zijn wel een paar extra voorwaarden aan deelname gekoppeld. Teleurstellend is dat Tata Steel niet open staat voor een gesprek over de zogenaamde Zwaar werk regeling (RVU).
 • Tarra verbeteren, Werkdruk verminderen:
  Het is een stap in de goede richting dat er meer componenten in de Tarra tool worden meegenomen en dat lokale OR’en meer mogelijkheden krijgen om aan de bel te trekken. Of hiermee de personeelsbezetting zal verbeteren waardoor de werkdruk vermindert zal moeten blijken.
 • Aantrekkelijkheid werkgever Tata Steel:
  Natuurlijk zijn wij tevreden over de afspraken over opheffen jeugdschaal, leerlingen en thuiswerk. We vinden echter dat Tata naar de toekomst grote kansen laat liggen. Met name de regeling over het Flexibele rooster in de kantoordienst vinden we behoorlijk teleurstellend. We denken dat hiermee in eigen voet wordt geschoten want dit is onaantrekkelijker geworden. Ook had werkgever meer rekening moeten houden met ontwikkelingen rondom Arbeid en Zorg zoals geboorteverlof. En we hadden graag gezien dat ook uitzendkrachten hadden kunnen profiteren van de uitstekende financiële resultaten van het bedrijf.

Stemadvies

Zoals wel duidelijk is, is dit een resultaat van plussen en minnen. Toch maken we op belangrijke punten zoals loon, werkdruk en generatiepact behoorlijk goede afspraken. Alles afwegende is daarom de cao commissie (bestaande uit (kader)leden en dus Tata Steel collega’s) van CNV Vakmensen van mening dat het eind resultaat de toets der kritiek kan doorstaan en dat het stemadvies daarmee positief is.

Vragen en/of opmerkingen:

Je kunt hiervoor terecht bij de CNV Vakmensen onderhandelingsdelegatie Hans Winter, Gerard Kuijper en ondergetekende. Je kunt ook je vragen en reactie kwijt op onze cao pagina.

Marten Jukema
Vakbondsbestuurder
m.jukema@cnvvakmensen.nl
06-13204112