CNV leden Tata Steel stemmen in met cao resultaat

Uit de raadpleging van de CNV leden komt naar voren dat 80% instemt met het onderhandelingsresultaat cao Tata Steel. Ook de andere bonden zullen ondertekenen. Hiermee is de nieuwe cao een feit. Er is echter behoorlijke kritiek vanuit de CNV achterban. Dat gaat niet alleen over de inhoud maar ook over het proces. We hebben Tata dit heldere signaal inmiddels overgebracht.

Kritiek op de inhoud


Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd aangegeven is de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen niet onverdeeld gelukkig met hetgeen uiteindelijk het cao-resultaat is geworden. Het is niet slecht maar het had zeker beter gekund. Enkele afspraken kennen losse eindjes. Andere CNV voorstellen ter verbetering van de aantrekkelijkheid van de werkgever (zowel voor jong als voor oud) werden (te) makkelijk opzij gezet.
Met name de afspraak over het (onaantrekkelijker maken van) het flexrooster is ons een doorn in het oog. Uit jullie reacties blijkt dat deze inzichten worden gedeeld. We zullen jullie commentaar ter harte nemen. Overigens hebben we Tata Steel al tijdens de onderhandelingen en daarna gewaarschuwd over de praktische invulling. Het lijkt namelijk een onwerkbare afspraak te worden. Het was voor Tata echter een harde voorwaarde om überhaupt tot een cao afspraak te kunnen komen. We zijn erg benieuwd naar signalen hierover vanaf de werkvloer. Bel of mail ons met je ervaringen. Tijdens het zogenaamde Technisch Overleg met werkgever bespreken we 6-wekelijks de algemene gang van zaken bij Tata en zullen we ook blijven pleiten voor het terugdraaien van deze afspraak.

Een ander hot item voor jullie is natuurlijk de loonsverhoging. Door de nadruk meer te leggen op centen in plaats van procenten zijn de werknemers in de hoogste cao schalen relatief slechter af. Ook hier is (terecht) commentaar op. Voor deze collega’s is de loonsverhoging onder het huidige gemiddelde in Nederland, dit terwijl ook voor deze collega’s de prijzen flink oplopen. Als CNV onderhandelingsdelegatie hebben we gemeend om in deze uitzonderlijke tijden in dit geval echter een uitzonderlijke cao-afspraak te maken. We zeggen hiermee dat we het voor deze keer acceptabel vinden maar hebben jullie commentaar hierover goed gelezen. 
De ledenraadpleging bij andere bonden is ook geweest en heeft als conclusie dat alle 4 vakbonden aan de onderhandelingstafel de nieuwe cao zullen ondertekenen.

Kritiek op het proces

Naast de inhoud is er ook commentaar op het proces. Het uiteindelijke resultaat kwam onverwacht, neigt nogal naar de inzet van de grootste vakbond binnen Tata Steel, en lijkt daarmee een bepaalde groep extra te bevoordelen. Ook deze kritiek is begrijpelijk en delen we. Tot op het laatst hebben wij als CNV’ers zolang mogelijk met alle andere partijen aan het beste resultaat gewerkt. Uiteindelijk heeft werkgever onder een stakingsdreiging verrassende bewegingen gemaakt die niet geheel onze keuzes zouden zijn geweest. Inmiddels is er een gesprek geweest tussen de vakbondsbestuurders over dit proces en wat ervan geleerd kan worden naar de toekomst toe. Zo’n zelfde soort gesprek is er binnenkort met de HR afdeling van Tata Steel. We gaan er dan vanuit dat daarmee het cao-proces voortaan respectvoller zal verlopen. Wat daarbij zou kunnen helpen is de aanwas van nieuwe CNV-leden. Hoe meer leden, hoe meer zeggenschap!
Onze nieuwsbrief uitprinten en op je afdeling ophangen zou daarbij kunnen helpen denken wij.

Vragen en/ of opmerkingen?

Je kunt hiervoor terecht bij de CNV Vakmensen onderhandelingsdelegatie, Tata Steel collega's Hans Winter, Gerard Kuijper en ondergetekende.
Je kunt ook je reactie kwijt op onze cao-pagina: 
https://www.cnvvakmensen.nl/industrie/metalektro/cao-tata-steel-sociale-eenheid-ijmuiden/ 

Marten Jukema 
Vakbondsbestuurder 
m.jukema@cnvvakmensen.nl 
06-13204112

Lid zijn van CNV Vakmensen heeft vele voordelen. Ook je collega kan lid worden: www.cnvvakmensen.nl/werven
Als je een nieuw lid hebt aangebracht heb je drie keuzes: 
- V
VV bon (t.w.v. €12,50) en USB stick voor smartphone( geschikt voor Android en IOs)
- Bioscoopbon 2x en USB stick voor smartphone 
- VVV bon (t.w.v. €12,50) én donatie uit jouw naam van €12,50 aan het goede doel met keuze uit : de voedselbank, het vergeten kind of CNV Internationaal