Cao loonbod Tata Steel: zeer teleurstellend en beschamend

Op 16 maart heeft de tweede onderhandelingsronde plaatsgevonden om te komen tot een nieuwe cao voor Tata Steel. Het gaat de verkeerde kant op. In deze tweede ronde heeft Tata Steel een loonbod gedaan. De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen kwalificeert dit bod als zeer teleurstellend en eigenlijk beschamend voor een bedrijf dat draait als een tierelier.

Verbazing CNV Vakmensen


CNV Vakmensen heeft als inzet voor een goede cao gekozen voor een stevige maar verantwoorde loonvraag gecombineerd met een aantal voorstellen ter vermindering van de werkdruk, investering in de ouderenregelingen en aanpassingen van de cao waarmee wij denken dat de aantrekkelijkheid van Tata Steel als werkgever stevig zal worden verbeterd. Nu we de tussenstand opmaken na twee onderhandelingsrondes is het duidelijk dat het verschil tussen de inzet van CNV Vakmensen (en andere vakbonden) en de inzet die Tata Steel zich denkt te kunnen permitteren uitzonderlijk groot is. CNV Vakmensen is ongelofelijk verbaasd over deze situatie. Terwijl er al langere tijd enorm veel geld verdiend wordt door het bedrijf lijkt het alsof men opnieuw een ‘crisis’ cao wil afsluiten.

Inhoud loonbod


In de vorige nieuwsbrief informeerden we jullie al over de door Tata Steel voorgestelde versoberingen op het gebied van het Generatiepact, het flexibel werken en de verlof uren. Tijdens de onderhandeling van deze week kwam een loonbod van werkgever op tafel dat deze verslechteringen kennelijk moet opvangen. Het gaat om een voorstel om de lonen te verhogen met 1,3% met daarnaast een nominaal bedrag van €720,- per jaar, wat ongeveer gelijk is aan 1,4% structureel. Totaal komt het loonbod dus uit op zo’n 2,7%. Dit zou dan volgens Tata Steel niet moeten ingaan op 1 april (ingangsdatum nieuwe cao) maar op 1 mei a.s. Dit is een enorm verschil met de inzet van CNV Vakmensen. Wij stellen namelijk voor om per 1 april de lonen te verhogen met 6,5%. Omdat CNV Vakmensen’s andere cao-voorstellen ook geld kosten is dit nog een relatief beperkte loonvraag. Terwijl het bedrijf financieel gezien in één van de beste periodes in zijn bestaan zit is het kennelijk niet of nauwelijks de bedoeling van Tata Steel dat jullie hiervan mee profiteren. Extra vervelend hierbij is dat we tijdens de vorige cao-onderhandelingen alle begrip voor Tata Steel hebben getoond tijdens de onzekere Corona situatie waarbij wij toen akkoord zijn gegaan met een cao zonder structurele loonsverhoging. Nu het bedrijf goed draait en werknemers enorm last hebben van de gestegen prijzen voor levensonderhoud zou je begrip van je werkgever mogen verwachten. Niets blijkt echter minder waar! Vandaar dat de onderhandelingsdelegatie dit bod kwalificeert als onbegrijpelijk, zeer teleurstellend en eigenlijk beschamend.

Overige onderwerpen


Zoals bekend kijkt CNV Vakmensen niet naar geld alleen. We hebben diverse voorstellen gedaan waarvan CNV’ers denken dat dit de bedrijfsvoering van Tata Steel ten goede komt. Mondjesmaat komt Tata Steel ons inmiddels tegemoet. Dit is echter nog verre van voldoende om jullie hierover te informeren. Alle onderwerpen liggen nog ter bespreking op tafel. Vanuit werkgever is er wel een verbeterd voorstel gekomen over de flexibele werktijden/ roosters. Hierover zijn echter nog diverse vragen van vakbonden onbeantwoord gebleven. Voordat we verder kunnen praten zal daarover eerst duidelijkheid moeten zijn. De volgende onderhandelingsdag staat gepland op woensdag 30 maart.

Vragen en/ of onduidelijkheden?


Je kunt hiervoor terecht bij de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen, Gerard Kuijper, Hans Winter en ondergetekende. Je kunt ook je reactie kwijt op onze cao pagina. Het cao-traject kunje daar teruglezen en reageren of je vraag stellen:Klik hier om naar de cao-pagina te gaan

Marten Jukema
Vakbondsbestuurder
m.jukema@cnvvakmensen.nl
06-13204112