Al het nieuws

Sluiting Signify Winterswijk

Signify doet het licht uit in Winterswijk. CNV Vakmensen voorzag deze move al in 2017

Recent heeft Signify de ondernemingsraad in Winterswijk geïnformeerd over haar voorgenomen besluit over het willen overbrengen van alle activiteiten betreffende producten, processen en equipment van Signify Manufacturing Digital Solutions Europe Winterswijk naar Pila in Polen en Budapest in Hongarije.

Als gevolg hiervan, mits de Ondernemingsraad hieraan instemming verleend, wordt Signify Manufacturing Digital Solutions Europe Winterswijk ontmanteld en komen alle arbeidsplaatsen binnen deze organisatie te vervallen en zal het voltallige personeel gerelateerd aan deze organisatie voor ontslag worden voorgedragen.

Het betreft hier in totaal 79 medewerkers ( 74,5 FTE) waarvan de arbeidsplaats zal komen te vervallen. Hiervan zijn 38 medewerkers ( 36 FTE) indirect en 41 medewerkers (38,5 FTE) direct. Daarnaast wordt van 15 medewerkers (inleenkrachten) ook afscheid genomen. Totaal dus 94 medewerkers en 15 inleenkrachten.

Mede aanleiding tot dit voorgenomen besluit is, aldus jouw werkgever, gelegen in de hoge arbeidskosten in West Europa die drukken op de winstgevendheid van de activiteiten in Winterswijk. Al eerder, in 2017, heeft een kostenreductie plaatsgevonden door de standaard portfolio over te plaatsen naar Tamasi in Hongarije. Hierdoor zijn toen ook al de nodige arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Toen al betwijfelde CNV Vakmensen dit besluit met als doel hierdoor productie in Nederland te behouden.
Nu vier jaar later blijkt dat de productiekosten in Nederland in geen verhouding staan tot de werkelijke (lage) productiekosten in Polen en Hongarije. Sluiting van de fabriek in Winterswijk en verplaatsing van de productie levert Signify een besparing op van 4,4 miljoen EURO.

Voor de medewerkers van wie de arbeidsplaats komt te vervallen is het Centraal Sociaal Plan 2019-2021 van toepassing. Het Sociaal Plan voorziet onder meer in een ontslagvergoeding, een van werk naar werk traject en scholingsmogelijkheden.

Voordat de Ondernemingsraad (uiterlijk oktober 2021) tot advisering over zal gaan zal CNV Vakmensen een ledenbijeenkomst beleggen in Winterswijk om met de leden verder van gedachten te wisselen over dit voorgenomen besluit.

Leden die reeds nu al behoefte hebben aan individuele ondersteuning kunnen contact opnemen met CNV-Info telefoon 030-7511001 (werkdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur).

Arjan Huizinga
Bestuurder Namens CNV Vakmensen
M. 06 5160 2032
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl