Al het nieuws

Signify

Actuele ontwikkelingen bij Signify

CAO brochure
CNV Vakmensen heeft recent haar instemming verleend aan de redactie van de definitieve cao-teksten. Binnenkort zal dan ook de digitale versie van de cao worden aangeboden aan de medewerkers van Sinify. Daarnaast zal CNV Vakmensen haar handtekening plaatsen onder de verlenging van het sociaal plan met één jaar, dus tot en met december 2022.

Thuiswerkregeling
Als onderdeel van de cao-onderhandelingen werd afgesproken dat Signify tot 1 juli 2021 de ruimte krijgt om met de COR tot een thuiswerkregeling te komen. Dat is Signify helaas niet gelukt en daarom heeft CNV Vakmensen aan Signify laten weten dat wij nu samen met Signify tot een passende thuiswerkregeling willen komen.

Het woord “thuiswerken” dekt wat ons betreft niet de volledige lading van wat we voor je nastreven. Om die reden spreken we liever over “hybride werken”. In onze optiek gaat het namelijk over de inrichting van je werk in de breedste zin van het woord. Waarvoor kom je naar kantoor? Hoe werk je samen met je collega’s? Hoe flexibel kun je de dag indelen - kun je bijvoorbeeld tussen 15 en 17 uur voor je kinderen zorgen en van 20 tot 22 uur een call met collega’s of klanten in de USA hebben?

Over een paar weken spreken we daarover verder met Signify. Dat overleg staat in het teken van de onderliggende belangen van behoeftes van zowel werknemers als van Signify. We houden je van de vorderingen op de hoogte.

Pensioencontract
Jouw werkgever heeft bevestigd dezelfde lijn te willen volgen, met betrekking tot het nieuwe pensioencontract, zoals door Royal Philips en sociale partners is voorgelegd aan het PPF. Signify heeft ondertussen focusgroepen opgestart ter oriëntatie op het nieuwe pensioencontract. Het proces is nog on-going. In een later stadium staat dit ter bespreking op de agenda van cao-partijen.

Volgend overleg
Op 21 oktober staat het e.v. overleg gepland. Dit overleg wordt benut om over en weer een goed beeld te krijgen van de belangen die op dit moment spelen. Indien jij voor dit overleg punten wenst aan te dragen kun je dit sturen naar: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Vanaf 2022 zal er een vacature gaan ontstaan in de CNV Vakmensen delegatie voor het overleg met jouw werkgever.
Heb je interesse hiervoor, neem dan even contact met mij op door een bericht te sturen naar mij via onderstaand e-mailadres.

Arjan Huizinga,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 2032
E. a.huizinga@cnvvakmensen.nl