Al het nieuws

CAO Signify

Eerste inhoudelijke cao onderhandelingsbijeenkomst
Dinsdagmiddag/avond 29 september heeft de eerste inhoudelijke cao onderhandelingsbijeenkomst plaatsgevonden.
Naar aanleiding van de persconferentie van maandagavond met betrekking tot Covid-19 is besloten de fysieke bijeenkomst om te zetten in een Teams meeting.

Mede naar aanleiding van de door Signify ingediende cao voorstellen te weten:
 1. Een loonverhoging per 1 juli 2021 van 1 % (met een vloer van 310 euro).
 2. Een looptijd van 12 maanden ( 01.09.2020 --31.08.2021).
 3. Per 01.01.21 vervanging van het huidige loongebouw door een nieuwe systematiek "Hay Grades".
 4. Per 01.09.20 toepassingsbeleid van de cao te beperken tot werknemers ingedeeld in de grading groepen t/m H 19.
 5. Afspraken over loopbaanwendingen tussen cao partijen implementeren.
 6. Afspraak met betrekking tot vrije verjaardag continueren maar gelegenheid bieden om deze dag in te zetten op een voor de werknemer passend moment.

hebben de gezamenlijke vakbonden een integrale reactie voorbereid voor het overleg op 29 september.

 1. Een pilot starten vanuit "Dare to Start"waarbinnen elke  werknemer een geoormerkt budget kan besteden aan opleiding en ontwikkeling zonder veel toetsing vooraf.
 2. Het faciliteren van bedoelde opleidingsactiviteiten genoemd onder 1 met een nog nader overeen te komen saldo aan beschikbare dagen.
 3. Overeenstemming te bereiken over een thuiswerkbeleid (niet specifiek Corona beleid).
 4. Het willen waarborgen van werkgelegenheid en het actief betrokken zijn en worden bij adviesaanvragen daar waar het gaat om verlies of verplaatsing van werkgelegenheid.
 5. Concrete afspraken maken tijdens de looptijd van deze cao over de work/life balance ic vervroegde AOW en kortere werkweek ( CNV notitie 30-urige werkweek).
 6. Pensioenopbouw over overeengekomen mantelzorg uren.
 7. Bij 5 weken partnerverlof naast 70 % door UWV, aanvulling van 30 % door werkgever.
 8. Afspraken over een pilot Geldzorg.
 9. Verbetering zichtbaarheid vakbonden op de werkvloer door bijvoorbeeld het initiëren en faciliteren van vakbondscontactpersonen op de werkvloer.
 10. Voor werknemers  > H 19 die buiten cao treden behoudt van recht op CSP.

Voor wat betreft de loonontwikkeling heeft CNV Vakmensen aangegeven dat er nog een groot gat te overbruggen valt tussen de gevraagde 4 % per 1 september 2020 en het openingsbod van werkgever te weten 1 % per 1 juli 2021.

De cao onderhandelingen worden voortgezet op woensdag 14 oktober.

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl
M: 06 51 60 20 32