Cao- onderhandelingen Signify

Op 1 september jl. liep de huidige cao bij Signify af. Dit betekent dat er cao- onderhandelingen gestart dienen te worden om te komen tot vernieuwde/gewijzigde arbeidsvoorwaarden.
CAO partijen hebben op 17 september jl. in een eerste cao- bijeenkomst de cao- voorstellenbrieven uitgewisseld.
Tijdens deze bijeenkomst hebben de cao- partijen tevens hun voorstellenbrieven toegelicht.

Door Signify worden alle cao- voorstellen in een matrix gezet zodat hierdoor een duidelijk beeld ontstaat van alle gedane cao- voorstellen en de eventuele overlap tussen cao- voorstellen.

Op dinsdag 22 september hebben de gezamelijke vakbonden een bijeenkomst gepland om te bezien of een gezamelijke strategie/inzet mogelijk is.

De cao- onderhandelingen worden op dinsdag 29 september gecontinueerd.

In de CNV- onderhandelingsdelegatie bestaat nog steeds een vacature.
Ik ben op zoek naar een CNV- lid die samen met mij de cao- onderhandelingsbijeenkomsten wil bijwonen.
Door jouw werkgever word je hiervoor vrijgesteld van arbeid.

In de bijlage tref je de door CNV Vakmensen gedane cao- voorstellen aan.

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
E:  a.huizinga@cnvvakmensen.nl 
M: 06 51 60 20 32

Bijlage: cao- voorstellenbrief CNV Vakmensen

Downloads