Sociaal Plan Trivium, uitnodiging ledenraadpleging en stemming

Na lang onderhandelen hebben we vlak voor het weekend een principe akkoord bereikt over een driejarig Sociaal Plan voor Trivium Nederland. Het kostte wat tijd om alles goed op papier te zetten. In de bijlage de tekst van het Sociaal Plan. Wij zijn positief en denken dat we hiermee een goede basis hebben voor zowel de reorganisatie van BSC nu, als voor eventuele toekomstige reorganisaties binnen Trivium.

Het zijn de vakbondsleden die bepalen of dit plan goed genoeg is.

Je stem uitbrengen doe je digitaal, via deze link.

Je kunt stemmen tot dinsdag 28 juni 12:00 uur!

Op alle vestigingen zijn bijeenkomsten om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Kun je daar niet bij zijn, maar heb je toch een dringende vraag, neem dan contact op met je vakbondsbestuurder.

Ledenraadpleging 

Datum

Tijdstippen

Deventer

woe. 22 juni 2022

- 13:30 - 14:10 uur
- 14:20 - 14: 50 uur

Heerenveen

woe. 22 juni 2022

- 14:30 - 15:30 uur

Hoogeveen

don. 23 juni 2022

- 14:15 - 14:50 uur
- 15:15 - 16:00 uur

 

Leeuwarden

don. 23 juni 2022

- 14:30 - 15:30 uur
- 15:30 - 16:15 uur

Voor de goede orde, dit Sociaal Plan betekent niet dat de werkgever nu zondermeer mensen kan ontslaan. Het is juist een vangnet voor áls dat gebeurt. Voordat het Sociaal Plan in werking treedt, zullen zowel de Ondernemingsraden als de vakbonden altijd eerst in gesprek gaan over het nut en de noodzaak van een eventuele reorganisatie binnen Trivium. Maar mocht er in de komende drie jaar binnen Trivium ergens in Nederland weer een reorganisatie zijn, dan is dit het vangnet dat ook dán geldt. 

Graag tot ziens op één van de ledenvergaderingen!

Vriendelijke groet,
mede namens Tristan Westra en Nicole Engmann;

Hank Oomkes
Bestuurder CNV Vakmensen                                                  

E:         h.oomkes@cnvvakmensen.nl

M:        06 5160 2057                     

Downloads