Overleg directie Werkman Hoofcare hervat

leeg

Donderdag 13 januari hebben wij het overleg met de directie van Werkman hervat. Na een korte weergave van de stand van zaken hebben wij voornamelijk gesproken over de aanstaande verhuizing van Groningen naar de Eemshaven. De tijdsplanning is nu helder, zo ook de invoering van een tweeploegendienst zoals door de directie gewenst is. Wat resteert zijn de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de verhuizing. Het overleg hierover wordt 27 januari voorgezet.

Tijdelijke werktijdenregeling
Deze regeling is 2 november gestart en op 24 december geëindigd om 12.00 uur. Eerder vrij dus en een compensatie voor de per dag meer gewerkte uren in die periode van € 250 netto voor alle betrokken medewerkers. Dus werknemers én uitzendkrachten. De wijze van compensatie komt materieel gezien in grote lijnen overeen met ons advies aan de Werkmandirectie van 12 november.

Verhuizing Eemshaven
De eerste lijn is inmiddels in Groningen afgebouwd en wordt nu opgebouwd in de Eemshaven. De tweede volgt in maart. Zoals het er nu naar uitziet wordt er per 1 april volledig geproduceerd in de Eemshaven. De directie geeft daarbij aan dat uitbreiding van productietijd absoluut gewenst is, gelet op de grote investeringen die er zijn gedaan. De wens van de directie is dat er per week 80 uur productie wordt gedraaid in twee ploegen per dag van 6.00 tot 23.00 uur. Met deze tijden kan worden geschoven zolang de totale productietijd per week maar wordt gerealiseerd. Het idee is om na drie maanden te bezien of er geschoven kan/moet worden met de tijden. Voor de technische dienst gelden overigens andere werktijden en liggen tussen 7.00 en 19.00 uur. Aangezien het voor Werkman een nieuwe ploegendienst is, is de instemming benodigd van vakbonden. Of wij deze instemming verlenen is afhankelijk van wat onze leden, jullie dus, ervan vinden en welk percentage ploegentoeslag gaat worden toegepast.

Arbeidsvoorwaardelijke regelingen
Andere werktijden, de gewenste ploegendienst, langere reistijd van woonadres naar werk, meer reiskosten zijn zaken waarover afspraken gemaakt moeten worden. In de individuele gesprekken die door of namens de directie zijn gevoerd met alle werknemers zijn deze zaken aan de orde geweest. De directie heeft jullie zelfs ook al laten weten welke arbeidsvoorwaardelijke regelingen zij zou willen bieden. Wij hebben hier al eerder kennis van kunnen nemen. In het overleg zijn die regelingen nog eens herhaald. Wij hebben een tegenvoorstel gedaan. Het gaat dan om:

  • een (tijdelijke) redelijke compensatie voor de toegenomen reistijd woon-werkverkeer;
  • een verbetering de hoogte van de toeslag voor de tweeploegendienst (de directie biedt nu 13,3%);
  • een hogere vergoeding voor elke gereden kilometer van woonadres naar de Eemshaven (de directie biedt nu € 0,19 per kilometer);
  • en voor de werknemer die niet mee kan verhuizen dient er wat ons betreft maatwerk te worden geleverd.
Het vervolg
Op 27 januari aanstaande hebben wij een vervolgoverleg met de directie gepland. Wat ons betreft een finaal overleg. Wij (FNV en CNV Vakmensen) hopen dan tot definitieve afspraken met de directie te komen. De vraag is wél of dat gaat lukken. Er bestaat een groot verschil tussen wat de werkgever nu biedt en wat wij namens de leden vragen.

Uitnodiging voor de leden (niet-leden zijn ook welkom)
Direct voorafgaand aan het directieoverleg op 27 januari willen wij graag met jullie spreken. Om 13.30 uur start dan hopelijk het finale overleg met de directie. Afhankelijk van de corona-beperkingen en het weer, houden wij het overleg met jullie in kantine of buiten voor de kantine.

Jij en je collega’s zijn op donderdag 27 januari vanaf 12.30 uur harte welkom.

Reageren op deze nieuwsbrief mag altijd via een whatsapp, sms, mailtje of gewoon een telefoontje. Mijn gegevens staan hieronder.

Emiel Peper (bestuurder)
E aem.peper@cnvvakmensen.nl/M (06) 2343 2081