Al het nieuws

Business update Bosch Transmission Technology

Arbeidsvoorwaarden ontwikkelingen bij Bosch TT en Cao Metalektro

1. Kennismaking nieuwe Managing Director

Op dinsdag 14 december hebben wij tijdens een regulier overleg kennis mogen maken met de nieuwe Managing Director, de heer Thilo Mueller. Zoals jullie weten heeft de heer Mueller het stokje overgenomen van Klaus Lux. Na een aangename korte voorstelling hebben wij een business update gekregen van Bosch Transmission Technology.

2. Nieuwe 3-ploegenrooster

Medio juli 2020 is een projectgroep gestart onderzoek te doen naar een alternatieve (3) ploegenrooster. Recent heeft de ondernemingsraad op basis van de uitkomsten hiervan  haar instemming gegeven op een nieuw 3 ploegenrooster.
Op basis van de bestaande “urenmatrix” waarop ook de ploegentoeslagen van de huidige overeengekomen roosters zijn gebaseerd is de bij het nieuwe 3 ploegenrooster behorende ploegentoeslag 24,9 % In artikel 2.3.1 Cao Metalektro is voor het invoeren van een voor de onderneming nieuwe ploegendienstregeling instemming van de aangesloten werknemersvakverenigingen vereist.
Dit akkoord behelst zowel het rooster als de bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Leden krijgen de eerste week van januari 2022 een uitnodiging. Wellicht ten overvloede, alle werknemers zijn van harte welkom.

3. Loonsverhogingen 2022 Cao Metalektro

In de Cao Metalektro met een looptijd van 1 december 2020 tot en met 30 november 2022 zullen per 1 februari 2022 de feitelijke salarissen worden verhoogd met 3,0 %.De bedragen van de minimum verhoging bij voltijd arbeid en van de minimum vakantietoeslag bij voltijd arbeid zullen op de gebruikelijke manier worden berekend.

4. Pensioen

Cao-partijen Metalektro zijn in november 2020 een stijging overeengekomen van de pensioenpremie van 1,19 % in 2021 en 0,39 % in 2022.Werkgevers betalen deze premiestijging. Tegelijkertijd is overeengekomen dat de pensioenopbouw van 1,87,5 % naar 1,815 % gaat.

5. Onze kaderleden

Onze kaderleden zijn leden van de vakbond die een extra steentje bijdragen. Deze vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk. Zij zijn onze ogen en oren op de werkvloer. Zij zijn de schakel tussen de werkorganisatie en de werknemers in Nederland. De functies van kaderleden zijn afwisselend en uitdagend. Help jij ook mee? Meld je dan aan bij Ayhan Ozkan: ayhan.ozkan@nl.bosch.com 

6. Volgend periodiek overleg vakbonden met werkgever

Het eerstvolgende periodiek overleg met jouw werkgever staat gepland op 12 maart 2022. Zijn er zaken die tijdens dit overleg besproken moeten worden dan kun je dat per mail melden aan: a.huizinga@cnvvakmensen.nl en/of ayhan.ozkan@nl.bosch.com 
Langs deze weg wensen wij jullie en jullie naasten hele fijne feestdagen en goed en gelukkig 2022. Stay healthy!!

Ayhan Ozkan (kaderlid CNV Vakmensen) en 
Arjan Huizinga (bestuurder CNV Vakmensen)
M 06 5160 2032 / a.huizinga@cnvvakmensen.nl