Al het nieuws

Stem over het voorstel Cao Canon

Geen perfect plaatje bij het laatste voorstel van jullie werkgever. Na zeven onderhandelingsronden (twee keer fysiek en de rest via MS Teams) heeft de werkgever de vakbonden een laatste cao voorstel gedaan. Door de corona-belemmeringen heeft het onderhandelen langer geduurd dan normaal.

Voorstel met toelichting

Op donderdag 25 november 2021 hebben wij van jullie werkgever Canon een schriftelijk voorstel ontvangen. Werkgever licht daarbij toe: 'Wij doen dit voorstel in de overtuiging dat wij hiermee een passend aanbod doen, rekening houdend met de mogelijkheden en de gewenste aanpassingen van beider zijde". 
Toelichting "van beider zijde": door mij als onderhandelaar, namens jullie als leden van CNV Vakmensen, wordt het voorstel van de werkgever negatief voorgelegd in verband met de oplopende inflatie EN dat de structurele loonsverhogingen te laat qua moment in het voorstel worden gedaan.

Wat houden de voorstellen in?

 • De werkgever wenst een 18 maanden durende cao af te sluiten (looptijd 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022). 
 • De salarissen/salarisschalen worden als volgt verhoogd: per 1 februari 2022 structureel 2,65% en per 1 november 2022 structureel 1%. In de maand december 2021 zal een eenmalige uitkering van € 500,00 bruto per fulltime fte (parttime pro-rata) worden uitbetaald aan medewerkers die op 1 december 2021 in dienst zijn.
 • De consignatieregeling (artikel 16 lid 6.2 cao Canon) wordt als volgt gewijzigd: maandag t/m vrijdag: 1 uursalaris wordt 1,25 uursalaris, zaterdag: 2,5 uursalarissen wordt 3 uursalarissen, zondag: 3 uursalarissen wordt 3,5 uursalarissen, feestdag: 3 uursalarissen wordt 4 uursalarissen en bij een collectieve vrije dag: 2,5 uursalarissen wordt 3 uursalarissen.
 • Aanvullend geboorteverlof: bij medewerkers waarvan het aanvullend geboorteverlof start op of na 1 januari 2022 vult de werkgever de UWV-uitkering van 70% van het (maximum) dagloon aan tot 100% van het loon.
 • Bevrijdingsdag (5 mei) wordt als jaarlijkse feestdag toegevoegd aan artikel 8 lid 1 van de Canon-cao.

 • Werkafspraken 

  Werkgever wenst werkafspraken maken tijdens de looptijd van deze cao over:
  1. onderzoek voor de mogelijkheden om te komen tot een RVU (Regeling Vervroegd Uittreden dat wil zeggen dat je als werknemer drie jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd kunt stoppen en per jaar ongeveer € 22.000,- bruto per jaar van de werkgever ontvangt).
  2. Onderzoek naar Performance management systematiek.
  3. Onderzoek naar de bijzonder verlofregelingen.

  Breng je stem uit over dit voorstel

  Ik verzoek jullie als lid van CNV Vakmensen te stemmen over het aanbod van de werkgever. Ik leg het voorstel negatief aan jullie voor omdat het naar mijn mening niet voldoet aan het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen. Ook het niet kunnen afspreken van een RVU-regeling vanaf bijvoorbeeld 1 januari 2022 voor werknemers die drie jaar voor hun AOW gerechtigde leeftijd zijn, is een gemiste kans. 
  Als lid van CNV Vakmensen kun je TEGEN of VOOR stemmen. Klik hier om digitaal jouw stem uit te brengen. Stem uiterlijk 8 december 2021, 12.00 uur.

  René Jongen, bestuurder CNV Vakmensen
  M 06 5120 2961 / r.jongen@cnvvakmensen.nl