Onderhandelingsresultaat cao Canon

De afgelopen maanden hebben wij - de gezamenlijke vakbonden en/of afzonderlijke bestuurders - meerdere keren overleg gehad met jullie werkgever. Door de Corona beperkingen van de afgelopen tijd waren de onderhandelen lastig. De Unie leden stemden akkoord met het eerdere aanbod van de werkgever. Voor de leden van CNV Vakmensen was de loonparagraaf te mager en te laat tijdens de duur van het contract.

Woensdagavond 2 februari jl. heb ik  - in samenwerking met de overige vakbonden - na lang onderhandelen een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit voorstel leg ik neutraal aan jullie voor, waarbij de stemming de komende week volgt door middel van ledenbijeenkomsten die CNV Vakmensen organiseert. Indien je verhinderd bent om naar de bijeenkomsten te komen, kun je stemmen per e-mail. Nadere instructie voor de stemming en uitnodiging voor de ledenraadpleging ontvang je binnenkort.

Het onderhandelingsresultaat leg ik neutraal aan jullie voor:
*   De cao Canon loopt tot 31 december 2022.
*   De salarissen en salarisschalen worden per 1 maart 2022 structureel verhoogd met 4%.
*   Bevrijdingsdag (5 mei) wordt als jaarlijkse feestdag toegevoegd aan artikel 8 lid 1 van de Canon cao.
*   De consinatieregeling vergoedingen zijn iets verbeterd (zie bijlage).
*   Bij medewerkers waarvan het aanvullende geboorteverlof start op of na 1 januari 2022 vult de werkgever Canon de UWV-uitkering van 70% van het (maximum) dagloon aan tot 100% van het loon.
*   Werkgever en CNV Vakmensen (in samenwerking met de overige vakbonden aanwezig bij het cao-overleg) spreken gedurende de looptijd van deze cao af om onderzoek te doen naar:
-   mogelijkheden voor een RVU-regeling (ingaande 1 januari 2023),
-   performance management systematiek (nieuwe afspraken) en
-   bijzondere verlofregelingen.

Met betrekking tot de RVU (vervroegd uittreden: mogelijkheid om drie jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken, waarbij de werkgever een bruto vergoeding per jaar uitbetaalt), wenst de werkgever nader te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn in relatie tot de strategische personeelsplanning. Werkgever gaf aan dat de werknemers bijvoorbeeld bij CPP Venlo niet gemist kunnen worden. Zeker voor wat betreft de oudere werknemers vanwege hun kennis en ervaring; zij zijn onder andere hard nodig in verband met kennisoverdracht aan de jongere collega’s.

Mocht je nog vragen hebben als lid van CNV Vakmensen, stuur me dan een e-mail: r.jongen@cnvvakmensen

De organisatiegraad van CNV Vakmensen bij Canon is redelijk maar kan beter om meer kracht te hebben tijdens de onderhandelingen. Daarom verzoek ik jullie om niet-georganiseerde collega’s te vragen lid te worden van CNV Vakmensen. Als deze potentiële leden vragen hebben over het lidmaatschap verwijs ze dan naar onze website: www.cnvvakmensen.nl

Ik kom graag naar jullie werkplek om de voordelen van het CNV lidmaatschap toe te lichten. Of met jullie te bespreken wat wij als CNV Vakmensen beter kunnen doen bij de onderhandelingen of als vakbond in het algemeen.
CNV Vakmensen streeft ernaar om de onderhandelingen voor de nieuwe cao ingaande 1 januari 2023 in het derde kwartaal te starten.

Door technische problemen hebben niet alle leden de nieuwsbrief van CNV Vakmensen ontvangen. Enkele providers merken de collectieve verzending van de nieuwsbrief als spam aan. Het kan ook voorkomen dat je e-mailadres niet correct in onze ledenadministratie staat. Na verzending van deze nieuwsbrief neem ik steeksproefgewijs contact op met enkele leden of de nieuwsbrief is ontvangen.
Mocht je de eerdere nieuwsbrief niet hebben ontvangen, dan bied ik daarvoor mijn excuses aan namens CNV Vakmensen. Wij doen ons uiterste best zodat elk lid de nieuwsbrieven ontvangt.

Via deze weg bedank ik de kaderleden van CNV Vakmensen voor hun bijdrage tijdens de onderhandelingen.

René Jongen
onderhandelaar namens CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 61
E:  r.jongen@cnvvakmensen.nl

BIJLAGE: het onderhandelingsresultaat is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error