Leden niet akkoord met cao-voorstel Canon

Meer dan 50% van de leden van CNV vakmensen hebben tegen het laatste voorstel van de werkgever gestemd. Aangegeven werd dat het salarisvoorstel, voor wat betreft een 18 maanden durende cao Canon, onvoldoende was.

De 3,65% structurele loonsverhoging, die bovendien laat in het contract wordt toegekend, ervaren de leden van CNV Vakmensen als geen fatsoenlijk loonaanbod. Als je het aanbod 3,65% deelt door de 18 maanden durende cao, kom je uit op een gemiddelde loonstijging van 0,2% per maand. Verder het niet realiseren van een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU-regeling  – maximaal drie jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd kunnen stoppen, waarbij de werkgever per jaar ongeveer € 22.500 bruto aan de werknemer uitbetaald), stelt veel mensen teleur.

Een iets verbeterd loonbod zou wellicht verandering kunnen brengen onder de stemming bij de CNV-leden. Dit heb ik als vertegenwoordiger van CNV Vakmensen aan de onderhandelaars medegedeeld.

Hoe nu verder?

De leden van vakbond FNV hebben het eindbod eveneens afgewezen. De leden van De Unie zijn kennelijk akkoord met het cao-voorstel van de werkgever.
De vertegenwoordiger / onderhandelaar van De Unie heeft besloten het akkoord nog niet te ondertekenen, om de vakbonden CNV Vakmensen en FNV ruimte te geven bij het vervolg.
CNV Vakmensen hecht er veel waarde aan om onze leden persoonlijk te spreken. Zowel in Venlo als in ’s-Hertogenbosch hebben wij dit geprobeerd te organiseren. Door de corona-beperkingen en tijdsdruk is dit niet gelukt. Bij de locatie Venlo hadden wij een ledenraadpleging al bijna geregeld bij Van der Valk.

In een ultieme poging om een beter loonaanbod te krijgen en een eerste aanzet te maken voor een nader onderzoek Canon RVU-regeling, hebben wij, CNV Vakmensen en FNV, op donderdag 23 december jongstleden nogmaals met jullie werkgever overleg gehad. Om onze leden te raadplegen “bevriezen” wij de huidige stand van zaken tot na 14 januari 2022.
Na 14 januari 2022 organiseren wij, CNV Vakmensen en FNV, voor onze leden een bijeenkomst in Venlo en in ’s-Hertogenbosch. Helaas het is niet anders, maar de werkgever Canon blijft benaderbaar om alsnog een cao Canon te krijgen.  Het openstaan voor overleg door de werkgever is voorlopig het enige positieve nieuws. Ik hoop jullie persoonlijk te kunnen spreken over "hoe nu verder?", in de maand januari van het nieuwe jaar.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een mail naar onderstaand e-mailadres.

Ik wens jullie allen, leden van CNV Vakmensen, een goede jaarwisseling toe en laten voor het jaar 2022 samen streven naar een goede cao Canon, bij voorkeur zonder acties.

CNV Vakmensen
René Jongen, bestuurder
M. 06 5120 2961
E. r.jongen@cnvvakmensen.nl