Al het nieuws

Voorgenomen reorganisatie Ampleon

Wij zijn om 13.00 uur deze middag geïnformeerd door het Ampleon management over een voorgenomen reorganisatie. Deze reorganisatie gaat gepaard met gedwongen ontslagen. De OR heeft daarom een adviesaanvraag ontvangen, met een kopie aan ons.

Hoewel er een sociaal plan is, hebben wij aan Ampleon de overweging gegeven om de reorganisatie eerst te koppelen aan vrijwillig vertrek voor werknemers in functies die boventallig raken. Mocht dit ‘voorportaal’ te weinig soelaas bieden, dan kan er altijd nog worden overgegaan tot gedwongen ontslag mits uiteraard de OR positief gaat adviseren. De OR heeft aan ons laten weten volop bezig te zijn met de behandeling van de adviesaanvraag. Zolang zij daarmee bezig zijn kan het management nog geen uitvoering geven aan de reorganisatie.

Wij stemmen op korte termijn af met de OR en collega bonden over de vraag ‘hoe verder’ en ‘nut en noodzaak’ van deze reorganisatie. Praten we bijvoorbeeld over slechte business of over slecht management. Vandaag hebben wij naar het management geluisterd en kwamen tot de conclusie dat het naar hun mening vooral gaat om slechte business als gevolg van ‘USA ban’ en ‘Covid-19’. Wij hebben laten weten dat wij ook hierover van gedachten gaan wisselen met de OR, zij hoeven het niet persé met het management eens te zijn tenslotte. Vraag is wat dat dan weer voor gevolgen kan hebben voor het advies van de OR.

Het leek ons goed om jullie direct al te informeren. Zodra wij meer concrete info hebben organiseren wij een Teams meeting voor de leden. De volgende bijeenkomst met het management is op 20 november. Wij proberen voor deze afspraak met het management deze ledenbijeenkomst te houden. Laat maar horen als je vragen, opmerkingen enzovoort hebt.

Voor nu groet en alhoewel geen mooi nieuws, toch een goed weekend gewenst.

Mede namens Gerard Kemna,
Arthur Bot
CNV Vakmensen